Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Program EQO 2019

Krátky opis
Cieľom projektu je pravidelná prezentačná aktivita nezávislého umenia a kultúry participujúcich profesionálnych umelcov. Zámerom je poskytnutie platformy a priestoru pre živé umenie a súčasné prejavy vizuálnej a audiovizuálnej kultúry kvalitných lokálnych tvorcov, absolventov a študentov odborov so zameraním na voľné výtvarné umenie a zaujímavých nadregionálnych autorov. Poskytnutím možnosti na kreatívnu prezentáciu umenia v priestore EQO chceme prispieť k rastu a získavaniu skúseností umelcov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Edit Cservenka & Orsolya Lia Vető & Zuzana Zurbolová: TORTURE GARDEN

Miesto konania / kraj
Spišský Hrhov / Levoča

Termín konania
29.10.2019 - 30.11.2019

Popis projektu

TORTURE GARDEN

Edit Cservenka & Orsolya Lia Vető & Zuzana Zurbolová

 

29/10 – 30/11/19

EQO (priestor interaktívnej kultúry), Spišský Hrhov

vernisáž: 29/10/19 (utorok) o 18:00

kurátor: Vető Orsolya Lia

 

Vo vizuálnych vzťahových systémoch diskurzov spojených s organickou abstrakciou, spolupráca nazvaná TORTURE GARDEN zaujíma radikálne stanovisko na strane aspektov pevne spojitých s taktilnými, korpusovými zmyslami maľby. Obrazy prízvukujúce primát tela a odkrývajúce svoju materiálnosť pôsobia viscerálne. Každé jedno gesto funguje spôsobom napomínajúceho signálu: pripomína preverbálny, neartikulovaný príbeh, ktorý niekde hlboko v žilách, v kostiach, v mäse sa kĺzavo vyhýba zadefinovaniu. Spoločnú čiernu skrinku mysle, duše i tela nemožno odhaliť. Pôvodný význam sa neustále vkráda späť do ťaživej hmoty zmyselnosti. Je to sféra, kde sa počas reprodukovania snívania a fantazírovania sformuluje ustavične unikajúca sa podstata, a kde sa zdá byť stelesnená v priebehu mučenia s nožmi neprístupná identita. Pozorovateľ – ohrozujúc vlastnú integritu – v labyrinte ošklbaných naratív zdĺhavo prenasleduje ponúkajúce sa stopy a fragmenty, všetky, ktoré sa ozývajú archaickým hlasom prírody a oživujú teritórium kolektívnej pamäti. Akceptujúc analógiu maľby a udržiavanej záhrady sa zreteľnou stáva taktiež voľba názvu výstavy, ktorá je jednak odkazom na román Octavea Mirbeaua, nazývaného Torture Garden. V poňatí Cservenky, Vető a Zurbolovej je artefakt produkovaný tvorcom – obdobne pestovanej záhrade – je akýmsi druhom v ľudskej mierke bezmedznej vitality, potenciálne každým preskúmaným. Otázkou je, aké univerzálne pravdy môžu byť vynútené prostredníctvom na látku dopadajúcich mikrotráum, ktoré priam vznecujú ochranné dotyky umelca.

 

Vető Orsolya Lia

 

Výstavný projekt predstavuje kolektívnu výstavu absolventiek MKE (Magyar Képzőművészeti Egyetem – Maďarská akadémia umení v Budapešti /HU/), ktorá uvedie sériu autorských malieb na plátne. Výstava bude otvorená vernisážou v utorok 29. októbra 2019 o 18.hod. v priestore EQO Sp. Hrhov.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Edit CSERVENKA (1989, Budapešť /HU/), Orsolya Lia VETŐ (1991, Budapešť /HU/), & Zuzana ZURBOLOVÁ (1993, Kráľovský Chlmec /SVK/) sú absolventkami študijného programu Maľba na Maďarskej akadémií umení v Budapešti (MKE - Magyar Képzőművészeti Egyetem). Absolvovali početné individuálne a skupinové výstavy v Maďarsku, Rakúsku, Francúzsku a Nemecku. Sú držiteľky viacerých ocenení a štipendií za praktickú a teoretickú činnosť. Žijú a tvoria v Budapešti. 

Názov prímateľa
SARAHS SK, N.O.

Celkový rozpočet:
15 600,00 €

Výška podpory:
14 800,00 €