Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

DIERA DO SVETA 2019

Krátky opis
Festival Mobilis je multi-žánrový umelecký festival, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši od 30. októbra do 2. Novembra, tentokrát s témou Manifest.
Fotogaléria
Názov podujatia
MOBILIS 2019

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
30.10.2019 - 02.11.2019

Popis projektu

Dramaturgickým cieľom festivalu je zamerať sa na manifesty (k) súčasnosti/súčasné manifesty, hnutia, kolektívy, inštitúcie, umelecké a aktivistické praxe, ktoré súčasnosť vykresľujú, analyzujú, sú k nej kritické a uvažujú o alternativnych usporiadaniach voči nej. Ambíciou festivalu je tiež manifestovať programový posun centra k radikálnej dramaturgii postavenej na princípoch feminizmu, rovnosti, nehierarchickosti, solidarity, ekologickosti, a politickej a umeleckej angažovanosti.

Udalosť z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

ENG

Mobilis Festival is a multi-genre festival of engaged art taking place at a cultural centre Diera do sveta in Liptovský Mikuláš, Slovakia from October 30 until November 2. This year’s topic is Manifest. The programme's focus is on contemporary manifestos/manifests on contemporaneity, movements, collectives, institutions, and art and activist practices which render the presence, critically analyse it and seek alternative organisational frameworks to it. The festival's ambition is also to manifest the centre’s conceptual and ideological shift towards a radical dramaturgy based on principles of feminism, egalitarianism, equality, non-hierarchy, solidarity, ecology and political and art engagement.

Festival is supported by Slovak Arts Fund.

Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
64 200,00 €

Výška podpory:
53 000,00 €