Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Timravina studnička 2019

Krátky opis
Organizácia celoštátneho podujatia - súťaže v rôznych vekových kategóriách v prednese prózy venovanej rodáčke z regiónu, Božene Slančíkovej - Timrave. Vyhlasovateľom a zároveň hlavným organizátorom súťaže „Timravina studnička“ je Mesto Lučenec.
Fotogaléria
Názov podujatia
Timravina studnička 2019

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
01.08.2019 - 15.12.2019

Popis projektu

Cieľom organizátorov je: Podnietiť mládež k hľadaniu a objavovaniu krásy umeleckého slova a tým aj slovenskej reči. Poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby. Vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom. Prínosom pre mladých recitátorov nie je len samotný fakt, že majú možnosť verejne vystupovať, ale aj súťažnou formou sú motivovaní k lepšiemu vzťahu a poznávaniu nášho materinského jazyka. Víťazi jednotlivých kategórií majú možnosť prednášať súťažný text na slávnostnom oceňovaní, čím sa zdokonaľujú vo vystupovaní a komunikovaní formou umeleckého slova. V roku 2019 sa uskutoční 23. ročník podujatia.

Propagácia projektu: plagáty, pozvánky, banner, mestské noviny


Názov prímateľa
Mesto Lučenec

Celkový rozpočet:
2 640,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €