Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mládež spieva 2017 - 48 . ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov

Krátky opis
Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Trnavského samosprávneho kraja
Fotogaléria
Názov podujatia
Mládež spieva 2017 - 48 . ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov, odborný seminár

Miesto konania / kraj
Dunajská Streda / Dunajská Streda

Termín konania
02.01.2017 - 24.05.2017

Popis projektu

 

Mládež spieva

Festival zborového spevu na počesť J.M. Hurbana

230 detí na pódiu !

 

 

Zborový spev má na Slovensku dlhú a krásnu tradíciu. Festival Národného osvetového centra MLÁDEŽ SPIEVA v celoštátnom meradle sa tento rok organizuje už po 48  raz. Jej cieľom je učiť deti od útleho veku vnímať krásu  hudby a spevu, pestovať a uchovávať v mladej generácii  spevnosť,  hľadať a nachádzať vlastné, vyššie duchovné  hodnoty, ale aj hodnoty národnej a národnostných kultúr.

Krajské kolo Trnavského kraja sa uskutočnilo dňa 24.5.2017 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede. Na festival sa prihlásilo tentokrát až osem speváckych zborov, takže na pódiu sa vystriedalo 230 spevákov! Ich výkony vyhodnotila odborná porota v zložení Prof. Mgr. Art. Blanka Juhaňáková, Dr.art. Mgr. art. Katalin Kollár, Dis.art. , riaditeľka   ZUŠ v D. Strede a Doc.. Elena Šárayová – Kováčová. Hosťom programu bola  Mgr. Dominika  Semanáková, z Národného osvetového centra v  Bratislave,  ktorý je aj odb. garantom propozícii a vyhlasovateľom súťaže. Festival, ako sa už stalo zvykom má tri oficiálne časti – nesúťažnú, kde sa zbory, ktoré ešte nemajú odvahu zápoliť o prvenstvo môžu sa predstaviť,  získať prvé skúsenosti, súťažnú, kde sa „spieva“ o postup. Potom nasleduje odborný seminár a jednu neoficiálnu, keď festival pokračuje na Thermálnom kúpalisku a v obch.dome Max, kde vystúpia niektoré zbory na verejnosti. V nesúťažnej časti festivalu sa nám prvýkrát predstavil  zbor najmladších žiakov zo ZŠ s vjm. Zolána Kodálya pod vedením Mgr. Ágnes Zöldovej, ktorý má pred sebou  peknú budúcnosť. Deti spievali s radosťou a nadšením. V tej istej kategórii spieval aj  AMOSKO, spevácky zbor zo ZŠ J. Amosa Komenského z Veľkého Medera, pod vedením Mgr. Milady Egreczkej. Zbor zložený tiež z najmladších žiakov školy rozdáva radosť a potešenie už  štvrtý rok a majú bohaté skúsenosti. V nesúťažnej časti festivalu vystúpil po prvýkrát aj Spevácky zbor pri Reformovanej kresť.cirkvi a ZŠ s vjm. z Dolného Štálu. Je to zbor, ktorý s prestávkami pôsobí už do roku 1990, má už aj medzinárodné skúsenosti. Zbor vedie Mgr. Márta Oros. Krajský festival prišiel povzbudiť aj  legendárny Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava CANTICA  NOVA pod vedením Dr. Gabriela Kalapoša. Táto formácia už koncertovala a súťažila takmer vo všetkých krajinách Európy, ale aj v USA. V súťaži vystúpili štyri zbory, podmienkou bolo naštudovanie povinnej skladby od Milana Nováka podľa vlastného výberu. Tu sa zaskvel Detský spevácky zbor pri ZUŠ Józsefa Janigu vo Veľkom Mederi. Ich dirigentka Mgr. Yvette Orsovics, PhD. odznovu potvrdila svoje odborné kvality a nevšedný talent, keďže v minulosti už získala so svojimi zbormi všetky ocenenia, ktoré sa v týchto súťažiach u nás dajú získať. Takže aj o tomto zbore budeme ešte veľa počuť.  HLOHOVČATÁ sú už stálicou  súťaže Mládež spieva a my ako organizátori sa vždy tešíme na ich vystúpenia plné radosti a veselosti. Dirigentka Mgr. Martina Baračková  vedie zbor od roku 2010 s nesmiernym zanietením a my máme možnosť vidieť ich odborný rast. Každoročne na pódiu v Dunajskej Strede vítame aj legendárny zbor z Galanty. Minulý rok  Detský spev. zbor pri ZŠ s vjm.  Z. Kodálya pod vedením jeho zakladateľa Csabu Balogha  slávi tento rok už 51. rok svojho trvania. Nepretržitého. A to je naozaj veľká udalosť. Posledný v súťaži vystúpil Zbor pri ZUŠ v Senici, ktorý je už niekoľkonásobným víťazom súťaže a vedie ho Mgr. Ondrej Hluchý, zakladateľ zboru.  Aj keď práve v týchto rokoch mali veľkú „generačnú výmenu“, opäť spievali brilantne a pre poslucháčov bolo ich vystúpenie veľkým zážitkom.

Na celoštátnom kole nás budú zastupovať spevácke zbory z Veľkého Medera, z Hlohovca a zo Senice. Všetky zbory boli ocenené pôsobivým diplomom, vyrobeným len pre túto príležitosť a krásnou cenou keramikou z dielne Petra Cseha.

Blahoželáme!

Po vyhlásení výsledkov prebiehal odborný seminár a následne sa niektoré zbory presunuli na Thermál v D. Strede kde svojim umením potešili návštevníkov kúpaliska a potom sa s chuťou oddali relaxu. Speváci z Galanty si zasa vybrali miesto vystúpenia v Maxe, kde prekvapili kupujúcich.

Scenár a réžiu podujatia mala v rukách metodička ŽOS Mgr. Ingrid Molnár.

Na podujatie prispel z verejných zdrojov  FOND PRE PODPORU UMENIA. 

 

jana svetlovská

Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
3 162,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €