Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Program EQO 2019

Krátky opis
Cieľom projektu je pravidelná prezentačná aktivita nezávislého umenia a kultúry participujúcich profesionálnych umelcov. Zámerom je poskytnutie platformy a priestoru pre živé umenie a súčasné prejavy vizuálnej a audiovizuálnej kultúry kvalitných lokálnych tvorcov, absolventov a študentov odborov so zameraním na voľné výtvarné umenie a zaujímavých nadregionálnych autorov. Poskytnutím možnosti na kreatívnu prezentáciu umenia v priestore EQO chceme prispieť k rastu a získavaniu skúseností umelcov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Posthovory V.

Miesto konania / kraj
Spišský Hrhov / Levoča

Termín konania
21.10.2019

Popis projektu

POSTHOVORY V.

21/10/19 – pondelok – 18:00
EQO /priestor interaktívnej kultúry/, Spišský Hrhov

Piaty z cyklu diskusných formátov v rámci programu EQO, ktoré majú za cieľ rozvinúť živý dialóg o súčasnom umení a kultúre v regiónoch všeobecne. Diskusné podujatie predstaví tentoraz filozofický rámec nazerania na funkcie periférie a centra, ich vzájomné vzťahy a dynamiku – originálnu koncepciu filozofie pohybu – centrálnu moc a periférny nepokoj (podobnosť s našou guberniou náhodná :-)). V úvode podujatia premietneme tematicky previazaný dokument načŕtavajúci predmetnú filozofiu pohybu - ako intro vo voľnom vzťahu k téme audiovizuálny bonus o ceste jedného periferňana do centra anglosaského sveta (zhodou okolností moderátor diskusie)

Názov prímateľa
SARAHS SK, N.O.

Celkový rozpočet:
15 600,00 €

Výška podpory:
14 800,00 €