Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Krátky opis
Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch pozýva na predstavenie v piatok 25.10.2019 o 19:00 Ochvat/Petrová/Goralská: Questions for dance 4
Fotogaléria
Názov podujatia
Performatívne predstavenie

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
25.10.2019

Popis projektu

k uvážime, že sa nepozeráme očami, ale mozgom, ktorý zrakové vnemy spracováva a vyhodnocuje a až následne prezentuje ako obraz, môžeme tvrdiť, že vidíme pomocou sledu náročných, avšak nevedomých javov, spojených s fungovaním nášho zraku. Videnie samotné je teda forma procesu.

Dvaja performeri hľadajú v predstavení možnosti ako pracovať s divákom a „javiskom“, takým spôsobom, ktorý by zohľadnil videnie ako proces zobrazovania. Toto „nie“ v slove zobrazovanie naznačuje pohyb. Predstavenie skúma odpovede na otázky, či je možné vnímať videnie o sebe ako dej, ako tvorivosť a pohyblivosť.

Metóda predstavenia je založená na pozorovaní a skúmaní pomalých, pohodlných a skôr nenáročných pohybov. Predstavenie, performance môže mať za cieľ uvedomenie si seba samého, či už pre diváka alebo samotného performera. Medzi dvoma postavami na javisku dochádza k efektnému skúmaniu ich spojitostí, rozdielností a iných vzťahových simulakier. Otvára nové možnosti organizácie tela a tiel v priestore, ich väzieb a neväzieb. Pohybová a významová ľahkosť, v spojitosti s punkovou estetikou spôsobuje, že ním preplávate ako cez vysušené Labutie jazero.

Choreografia: Petr Ochvat (CZ)
Tanec: Petr Ochvat a Tereza Petrová (CZ)
Zvuk: Dominika Goralska (SK)
Hudba a vizuály: Lucia Děvečková (SK)

https://www.facebook.com/studioafternoons/" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap;">Studio Afternoons:
Pod jménem Studioafternoon založeným před třemi lety Českým choreografem Petrem Ochvatem vzniklo několik větších i menších choreografií pro eventy a festivaly jako byly Extrakt v Bánské Bystrici, Mobilis a Tehláreň v Liptovském Mikuláši, Gelnické iluminácie v Gelnici, Raw Matters ve Vídni, Unfinished fridays v Berlíně, či Noc Galerií a Muzeí v Nitre. Studioafternoon doposud spolupracoval jak s performery, hudebníky tak umělci v oboru zvuk a vizuál. Jeho záměrem je i nadále sdružovat umělce v rámci spolupráce založené na výzkumu pohybu, performance a choreografie.

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
53 380,00 €

Výška podpory:
50 000,00 €