Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Metodické stretnutie pre vedúcich dedinských folklórnych skupín Banskobystrického kraja

Krátky opis
Metodické stretnutie pre vedúcich dedinských folklórnych skupín je výchovno-vzdelávacie a zároveň kultúrno-spoločenské podujatie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodické stretnutie pre vedúcich dedinských folklórnych skupín Banskobystrického kraja

Miesto konania / kraj
Prenčov / Banská Štiavnica

Termín konania
10.11.2017 - 11.11.2017

Popis projektu

Pozvánky na podujatie boli adresované vedúcim dedinských folklórnych skupín Banskobystrického kraja. Účastníkmi boli členovia dedinských kolektívov z Badína, Nemeckej, Zvolenskej Slatiny, Hrušova, Plachtiniec a Príbeliec, Podzámčoku, Dobrej Nivy a Očovej.

Názov prímateľa
Podpolianske osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 840,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €