Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mládež spieva 2016 - 47 . ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov

Krátky opis
Krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov Trnavského samosprávneho kraja
Fotogaléria
Názov podujatia
Mládež spieva 2016 - 47 . ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov, wokshop, odborný seminár

Miesto konania / kraj
Dunajská Streda / Dunajská Streda

Termín konania
04.01.2016 - 14.04.2016

Popis projektu

47. krajský festival mládežníckych speváckych zborov:

 

Deti a mládež /ešte/ spievajú ... a s radosťou

 jana svetlovská

 

Postupová súťaž MLÁDEŽ SPIEVA sa na Slovensku organizuje už po 47. raz. Je to u nás najstaršia a jediná súťaž zborového spevu pre deti a mládež. Krajské kolo dňa 14. IV. 2016 v MsKS Dunajská Streda zorganizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/. Je skutočne obdivuhodné, že v súčasnosti sa naše deti venujú  zborovému spevu, piesňam starých majstrov, chorálom, kánonom i historickým národným či kresťanským piesňam. Na jednom pódiu sa stretli speváci z Galanty, Hlohovca, Senice, z Trnavy a dva zbory prišli z Veľkého Medera. Podujatie bolo po prvýkrát podporené z verejných zdrojov FONDOM NA PODPORU UMENIA, ktorý bol aj hlavným partnerom súťaže.

Festival mal až štyri časti – nesúťažnú a súťažnú, odborný rozborový seminár a popoludní festival, v neoficiálnej atmosfére, pokračoval na kúpalisku THERMALPARK v Dunajskej Strede.

Predsedníčkou odbornej poroty je už niekoľko rokov naslovovzatá odborníčka docentka Elena Šárayová – Kováčová, ktorá 40 rokov viedla Bratislavský chlapčenský spevácky zbor. Členkami poroty bola Katalin Kollár, riaditeľka ZUŠ v Dunajskej Strede, známa speváčka a dirigentka Zboru sv. Juraja a Dominika Semaňáková, odborná metodička Národného osvetového centra, ktoré je vyhlasovateľom súťaže. Ako prví, vystúpili tí najmenší, päťdesiatčlenný – spevácky zbor ÁMOSKO, pri ZŠ J.Á. Komenského z Veľkého Medera. Najmladší školáci spievajú s nesmiernou radosťou a po dvoch rokoch náročnej práce dirigentky PaedDr. Silvii Pongrácz, PhD. vidieť veľké pokroky. Porota osobitne vyzdvihla aj klavírny doprovod bratov Martina a Viktora Illésovcov: „Obdivuhodní , talentovaní  tretiaci, ktorí pôsobivou hrou štvorručne sprevádzali  spev zboru. Všetka česť, bol to skutočne krásny zážitok.“

My sme zasa hrdí, že niečo tak výnimočné „žije a pôsobí“ v našom okrese.

Dôstojnou reprezentáciou bolo aj vystúpenie ďalšieho mladého mederského zboru, tento krát zo ZUŠ Józsefa Janigu.  Počtom síce skromný zbor /12/ v komornej zostave pod taktovkou skúsenej dirigentky Mgr. Yvett Orsovics, PhD. úplne zažiaril. Sálou sa niesol ich jemný a krásny hlas s vysokým kultivovaným prednesom. Škoda len, že do repertoáru nezahrnuli aj povinnú skladbu, bez ktorej nemohli byť zaradení do súťažnej kategórie.

Dunajskostredské publikum následne privítalo HLOHOVČATÁ, spevácky zbor mesta Hlohovec. Deti pod vedením Mgr. Martiny Baračkovej spievajú s veľkým nasadením a k nám na juh chodia nesmierne rady. V programe pokračoval Spevácky zbor pri ZŠ s vjm. Zoltána Kodályho z Galanty. Pozícia tohto zboru v kraji je výnimočná, pretože minulý rok slávili 50. jubileum. Dirigent Csaba Balogh je aj zakladajúcim členom. Porota ocenila dramaturgiu a výber piesní, pretože ich príspevok sa skladal z prác svetových maďarských autorov, čo  pre takúto vekovú kategóriu nie je bežné.

Lahôdkou festivalu bolo vystúpenie už legendárneho Speváckeho zboru gymnázií mesta Trnava CANTICA NOVA, ktorý tu už vystupoval niekoľkokrát. Tento rok nesúťažne. Dirigent PaedDr. Gabriel Kalapoš môže byť vzorom ostatným, pretože žije nielen pre spev, pre zbor, ale pre všetky deti v ňom. Aj pri prednese divák vycítil, že tu nie je formálny vzťah učiteľ-žiak, ale že cítiť obojstranný individuálny záujem. A to v tejto vekovej kategórií je nesmierne vzácne. Kolektív už spieval takmer v blízkej či vzdialenej Európe, ale aj v USA. Majú skúsenosti aj v spolupráci s profesionálnymi telesami či sólistami a vystúpenie u nás bolo, dúfajme dostatočnou motiváciou pre ostatných ... 

V závere festivalu vystúpil, nám už dobre známy, Spevácky zbor pri ZUŠ v Senici pod vedením Mgr. Ondreja Hluchého. Napriek tomu, že v tomto zbore bola veľká „personálna výmena“ – speváci vyrástli, pán dirigent presvedčil, že zostávajú zárukou kvality. Vystúpili aj s povinnou piesňou skladateľa Zdenka Mikulu Zahrajte muzikanti!  a veľmi vyspievali si Zlaté pásmo s pochvalou poroty. Samozrejme, že aj postup na celoštátne kolo v máji v Rimavskej Sobote.  Želáme veľa úspechov.

Osvetári pripravili pre každý zbor, ale aj pre dirigentov štýlový diplom a vecný dar. Zaslúžený J. Po odbornom seminári nasledovalo pokračovanie festivalu na termálnom kúpalisku. Tento krát až tri kolektívy spievali návštevníkom Thermálu a to – Hlohovčatá, Cantica Nova a deti zo Senice. Je to už veľmi obľúbený „bonus“ festivalu v rámci spolupráce  ŽOS  a THERMALPARKU. Spevácke zbory pripravili hodnotný program a honorárom im je vstup do celého areálu. Príkladne prepojenie Trnavského kraja!

 


Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
4 155,96 €

Výška podpory:
3 900,00 €