Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Seminár o ľudovej piesni 2019

Krátky opis
Seminár o ľudovej piesni, Seminár o ľudovej piesni s dlhodobou témou Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní usporadúva Spolok hudobného folklóru (SHF) ako odborné muzikologické podujatie od roku 2003. Ústrednou a dlhodobou témou cyklu seminárov býva tradične Edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpre- tácie piesňového materiálu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Seminár o ľudovej piesni 2019. Dátum konania: 9.10.2019, 9.30 hod. Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo,

Miesto konania / kraj
Fiľakovo / Lučenec

Termín konania
05.04.2019 - 10.12.2019

Popis projektu

Seminár o ľudovej piesni, Fiľakovo, Mestské kultúrne stredisko, 19.10.2019, 9.30 - 16.00 hod.. vystúpenia folklornych skupín a sólistov cca 16.30 hod.

Spolok hudobného folklóru pri realizácii svojich zámerov, cieľov i konkrétnych úloh stavia svoju pôsobnosť na systematickom dlhodobom zameriavaní  mapovať jednotlivé oblasti a regióny Slovenska. Preto organizuje svoju aktivity v rôznych mestách i obciach. V roku 2019 bude pokrývať oblasti regiónu Novohrad a čiastočne Gemer i niektoré subregióny. Tematika bude bude riešiť aj otázky uchovávania ľudovej hudobnej kultúry. V predchádzajúcich rokoch boli touto pôsobnosťou pokrývané regióny na západnom strednom a severnom Slovensku. Referentmi budú renomovaní muzikológovia zo Slovenska i z Maďarska, najmä však zberatelia, spracovávatelia a šírítelia ľudového umenia v spomínaných regiónoch Vzhľadom na to, že regióny Novohrad i Gemer boli a sú miestom migrácie z rôznych smerov, v ľudovom prejave je mnoho momentov, zasluhujúcich si zameranie aj na túto problematiku. To znamená aj prizvanie referentov zo zahraničia, podobne, ako tomu bolo na väčšine predchádzajúcich ročníkov Seminára o ľudovej piesni. Tak, ako to býva tradíciou, semináre sú určené najmä širšej verejnosti, členom folklórnych skupín, súborov, kolektívov i jednotlivcov, zaujímajúcej sa o folklórne dianie. Spolok sa zameriava na cieľové skupiny ktorých súčasťou sú mladí členovia folklórnych skupín a súborov, záujemcovia o zbieranie, spracovávanie a interpretáciu ľudových piesní. V posledných rokoch sa semináre konali v Dobrej Nive, Terchovej, Skalici, Trenčíne a v Čadci. Spolok hudobného folklóru vysoko oceňuje ústretovosť Mesta Fiľakovo, jeho primátora

a Mestského kultúrneho strediska, ktoré sa ujali spoluorganizátorskej funkcie na podujatí. Rovnako oceňujeme podporu Novohradského osetového strediska v Lučenci, taktiež ako spoluorganizátora..

Program seminára

Seminár o ľudovej piesni 2019

Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo, 19.10.2019, 9.30 hod.

Seminár sa koná pod patronátom primátora Mesta Fiľakovo pána

Attilu Agócsa

Otvorenie seminára, privítanie účastníkov

9.30 - 9.35 riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Fiľakovo Mgr. Andrea Illés Kósik

9.35 - 9.40 príhovor, Ing. Jozef Tkáčik, predseda Spolku hudobného folklóru

9.40 - 9.50 otvorenie seminára Mgr. Attila Agócs PhD. primátor Mesta Fiľakovo

vedenie seminára Gábor Varga (dopoludnia)

9.50 - 10.50

1. Viera Kamenská: Moje skúsenosti sľudovou piesňou pri práci vedúcej detskej

folklórnej skupina a ženskej speváckej skupiny Vidiná

2. Mgr. Matej Baláž: Terénny výskum v obciach Ábelová a Polichno,

3. Agócs Gergely: Ľudová pieseň Maďarov na južnom Slovensku a na pomedzí

Maďarska a Slovenska

Diskusia 10.50 – 11.10

Pokračovanie seminára 11.10 – 12.10

4. Stanislava Zvarová: Ľudová pieseň, dedičstvo, ktoré treba zachovávať

5. Juraj Matiaš: Nevyčerpateľnosť terénneho výskumu v súčasnosti

6. Prof.Dr.Oskár Elschek:Terénne výskumy v regióne Novohrad, Horný /Gemer, Hont . .

so zameraním na piesňový repertoár a ich štruktúru (retrospektíva)

Diskusia 12.10 – 12.30 + obedňajšia prestávka 12.30 – 13.30 hod.

Pokračovanie seminára 13.30 – 14.15 hod.

7. Mgr. Varga Lia: Význam komplexnosti vo výuke ľudových piesní

8. Gábor Illés: Rómski muzikanti vo Fiľakove.

9. Mgr. Michaela Škodová: Výskum hmotných a nehmotných prejavov tradičnej

kultúry zaniknutých obcí Novohradu

Diskusia 14.15 – 14.30

Pokračovanie seminára 14.30 – 15.00

10 Dr. Ivan Murín: Vplyv adaptácií vrchárov Severného Malohontu na ich hudobnú .

kultúru. Antropologická perspektíva,

11. Mgr. Viera Brezinová: Kokavské ľudové piesne

15.00 – 15.30 Záverečná diskusia

15.30 – 16.30 Koncertné vystúpenie súborov

….......................................................................

Názov prímateľa
Spolok hudobného folklóru

Celkový rozpočet:
2 975,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €