Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovensko číta českým deťom

Krátky opis
V spolupráci s českou stranou sme pripravili čítanie a workshopy na Festival českej a slovenskej tvorby pre deti v Prahe. Festival má v roku 2019 už piaty ročník a zaštítil ho veľvyslanec SR v ČR. V Prahe predstavíme slovenskú tvorbu pre deti / D. Heviera, J.Uličianskeho, P.Nagyovej Džerengovej a knihy vydavateľstva Buvik. Českým deťom chýba priamy kontakt so slovenskou literatúrou, tak majú možnosť osobného stretnutia so slovenčinou ale i s autormi, ilustrátormi, umelcami a vydavateľom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slovensko číta českým deťom

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
01.10.2019 - 03.10.2019

Popis projektu

Slovensko číta českým deťom na Festivale českej a slovenskej tvorby v Prahe 2019  v dňoch 1. – 3. októbra 2019

Prezentácia českej a slovenskej literatúry, výtvarného umenia a bábkarstva  v rámci Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti poukazuje na príbuznosť a spoločné korene Čechov i Slovákov či už ide o históriu, kultúru alebo ľudovú slovesnosť.  Súčasťou festivalu boli aj aktivity Slovensko číta českým deťom                                                                                                     

V programoch Slovensko číta českým  deťom spisovatelia Petra Nagyová Džerengová,  Ján Uličiansky, herec Richard Trsťan a bábkoherečka Alžbeta Kamenská čítali českým deťom zo svojich obľúbených kníh. Spisovateľ Daniel Hevier predstavil na českých školách svoj knižný projekt Chymeros.  Vydavateľstvo BUVIK prezentovalo knihy  pre najmenších spoločne s Barborou Krajč Zamiškovou a Martinom Kollárom. Bábkoherci  z nich prečítali zdramatizované ukážky v Dome národnostných menšín,  v Mestskej knižnici v Prahe a v Slovenskom inštitúte v Prahe.  Školáci ale aj študenti SŠ sa určite nielen zabavili,  ale aj  poučili na stretnutí so slovenskými spisovateľmi Danielom Hevierom a Jánom Uličianskym ,  ktorí im  v spoločnom autorskom večere Knihotúlanie  predstavili svoju tvorbu pre deti.

Všetky programy mali medzi českými školákmi a študentami veľký ohlas a prispeli k poznaniu,  že slovenčina je jazyk,  ktorému zatiaľ ešte v Čechách neprestali rozumieť.  Súčasťou produkcií boli aj literárne a výtvarné workshopy a výstavy ilustrácií.

Programy  navštívilo asi 1200 českých detí.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Názov prímateľa
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

Celkový rozpočet:
6 000,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €