Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Účasť divadla Teátro Neline na Medzinárodnom divadelnom festivale ANIMO v Poľsku

Krátky opis
Účasť divadla Teátro Neline na 15. ročníku medzinárodného divadelného festivalu ANIMO - Kwidzyn v Poľsku s inscenáciou: Gorila a ja. Po odohraní predstavenia sa bude konať tvorivá diskusia s divákmi. Dôležitým výstupom je počet návštevníkov inscenácie a počet zúčastnených na diskusii a nadobudnuté kontakty. Festival ANIMO ponúka syntézu bábkových inscenácií, vizuálneho umenia, hudby, animovaných filmov a umeleckých experimentov: http://www.animofestival.pl/.
Fotogaléria
Názov podujatia
realizácia medzinárodnej prezentácie

Miesto konania
Poľsko

Termín konania
02.10.2017 - 08.10.2017

Popis projektu

Zámerom projektu je aktívna účasť na medzinárodnom festivale ANIMO v Poľsku. Medzinárodný festival ANIMO vytvára príležitosť prezentácie slovenskej kultúry, umožňuje konfrontáciu s umeleckou tvorbou rôznych divadelných subjektov. Medzi organizátormi festivalu a Združením priateľov bábkového divadla a filmu ako aj Teátrom Neline bude prebiehať celoročná spolupráca. Projekt vytvára možnosť nadviazania spolupráce so slovenskými tvorcami a získavania nových kontaktov nielen z Poľska, ale z rôznych zapojených krajín. Účasť slovenských divadiel na zahraničných festivaloch je dôležitou súčasťou vývoja divadelného umenia v každej krajine. Zinscenovanie hry Gorila a ja prebieha v roku 2017; premiéra samotnej inscenácie sa uskutoční v októbri v roku 2017. Otvorenú diskusiu nasledujúcu po odohratí inscenácie pripravujú občianske združenie – ZPBDF spolu s organizátormi medzinárodného festivalu ANIMO od júna roku 2017. Samotná inscenácia Gorila a ja je výsledkom kreatívneho a inovatívneho spojenia slovenských a poľských divadelníkov a ponúka tak jedinečnú možnosť prezentácie slovenskej divadelnej ako aj samotnej bábkarskej tvorby vo svete. Výsledky projektu - Odohratie inscenácie - Tvorivá diskusia - Podpora medzinárodného kultúrneho dialógu - Propagácia slovenskej divadelnej tvorby na medzinárodnej úrovni - Rozvoj divadelnej tvorby pomocou teatrologickej diskusie Inscenácia Gorila a ja je novým projektom, ktorý bude mať premiéru v októbri v roku 2017 (jednou z podmienok účasti na festivale je mať premiéru v danom roku). Na jej realizáciu žiadame o dotáciu z programu FPU č. 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá. Medzinárodný festival ANIMO v Poľsku je cyklickým festivalom, ktorý sa organizuje raz ročne. Nakoľko prináša každým rokom nové inscenácie, ktoré majú premiéru v danom roku, účasť na tomto festivale je jednorazovou aktivitou, ktorá však môže vyvolať záujem o danú inscenáciu alebo o slovenské divadlo v Poľsku a môže vytvoriť dopyt po našej kultúre. Ostatní účastníci festivalu môžu inscenáciu pozvať na hosťovanie. Obohacujúcim prvkom účasti na medzinárodnom festivale sú diskusie s kolegami z rôznych krajín.Informácie o inscenácii Gorila a ja ako aj o otvorenej diskusii s tvorcami budú zahrnuté priamo v propagačných materiáloch festivalu, čo zabezpečí jeho najväčšiu propagáciu na medzinárodnej úrovni. Účasť slovenského súboru bude prezentovaná na webovej stránke projektu, na festivalových plagátoch a programoch festivalu (v tlačenej i elektronickej forme). Tie sú dostupné účastníkom festivalu, divákom a širokej verejnosti nielen v meste a okolí mesta Kwidzyn, ale aj v zahraničí, nakoľko ide o medzinárodný festival. Pre potreby vlastnej propagácie plánujeme tlač 50ks. plagátov a 300 bulletinov, ktoré budú vyvesené na mieste hrania a bulletiny distribuované divákov/ účastníkom festivalu/ divadelným teoretikom a pod. Festivalová internetová stránka, ktorou komunikujú všetky udalosti a aktivity je: http://www.animofestival.pl/. style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: " dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 10px;="" text-align:="" justify;"="">Zoznam účastníkov festivalu: Petronela Dušová, Bogdan E. Sczepanski, Miroslav Duša, Samuel Duša. 

Názov prímateľa
Združenie priateľov bábkového divadla a filmu

Celkový rozpočet:
2 275,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €