Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

PROJEKT RUINY / Festival inej hudby a umenia na netradičných miestach

Krátky opis
Festival inej hudby a umenia na netradičných miestach. Paralela medzi hudbou, ktorá nenachádza svoj priestor, a medzi priestormi, ktoré v ich súčasnom stave chátrania nenachádzajú uplatnenie. Sústredíme sa najmä na oblasti, kde je časť modernej kultúry dlhodobo ignorovaná a nepochopená – čím sa tento projekt stáva i menším sociálnym experimentom. Sprístupnenie uzavretých objektov môže výrazne prospieť nielen lokálnej kultúrnej scéne, ale i turizmu.
Fotogaléria
Názov podujatia
RUINY IV.

Miesto konania / kraj
Širkovce / Rimavská Sobota

Termín konania
01.04.2018 - 31.07.2018

Popis projektu

Zámerom projektu RUINY je organizácia v poradí štvrtého vydania multižánrového festivalu na netradičných miestach, prinášajúceho do menej rozvinutých regiónov Slovenska moderné umenie. Ako na minulých podujatiach, tak aj tentokrát podujatiu predchádzajú niekoľkotýždenné dobrovoľnícke aktivity, v rámci ktorých sa objekt a jeho okolie vyčistí a zabezpečí. Zabudnutý schátraný kaštieľ v obci Širkovce pri Rimavskej Sobote bude na jeden deň sprístupnený verejnosti (23.6.2018), za sprievodu medzinárodného kultúrno-edukatívneho programu. Dramaturgia sa necháva inšpirovať jeho výnimočnou a zaujímavou históriou, ktorá je pre širokú verejenosť doposiaľ neznáma. V rámci jednodenného podujatia budú divákom prezentované edukatívne besedy s hosťami z akademickej obce, odborné výklady o histórii objektu a regiónu, audio-vizuálna performance s veľkoplošným premietaním, koncert , sochy, plastiky a inštalácie. Súčasťou budú i workshopy od pozvaných umelcov. Cieľom našich podujatí je zviditeľniť zabudnuté objekty Gemeru a Novohradu, pomocou regionálnej dobrovoľníckej komunity ich vyčistiť a sprístupniť, kreatívne spracovať ich históriu, alebo poukázať na spoločenskú tému prostredníctvom kultúrno-edukatívneho programu. Tri predošlé (vypredané) podujatia spolu navštívilo viac ako 400 ľudí z regiónu a celého Slovenska.

Názov prímateľa
Projekt RUINY

Celkový rozpočet:
9 600,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €