Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer – zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie

Krátky opis
Zámerom projektu je vydanie druhého dielu série publikácií Hradného múzea vo Fiľakove s názvom Discussiones Filekienses. Je to zborník príspevkov medzinárodnej odbornej konferencie usporiadanej 13.-14. septembra v roku 2011 vo Fiľakove pod názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer“. Cieľom publikácie je prezentácia doteraz dosiahnutých výsledkov archívneho, pamiatkarského, historického a literárnohistorického výskumu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Predstavenie novovydaných odborných publikácií Hradného múzea vo Fiľakove

Miesto konania / kraj
Fiľakovo / Lučenec

Termín konania
01.01.2018 - 27.02.2019

Popis projektu

Výstupom projektu je zborník z príspevkov konferencie usporiadanej 13. - 14. septembra 2011 vo Fiľakove pod názvom "Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer", ktorý vychádzal ako druhý diel série publikácií s názvom Discussiones Filekienses a predstavuje desať aktualizovaných a doplnených príspevkov, zoradených podľa časovej nadväznosti. Ladislav Vincze predstavuje stopy posledných dní Štefana I. Koháryho v levickom regióne a oboznámi čitateľa s koháryovskými pamiatkami kláštorného kostola v Hronskom Beňadiku a okolnosťami vzniku kaplnky Štefana I. Koháryho v chotári Hronských Kosíh a jeho pamätníku pri Leviciach. György Antal Diószegi analyzuje kontakty Koháryovcov, Wesselényiovcov a rodiny Spillenbergovcov vo svetle šľachtických a európskych kontextov uhorského umenia a vedy horného Uhorska v 17. storočí. Do centra pozornosti postavil univerzitnú tézu Štefan II. Koháryho, vydanú v roku 1667 vo Viedni. Väčšina nasledujúcich príspevkov pojednáva o živote a činnosti tejto významnej osobnosti, ako napríklad príspevok Zoltána Igora Komjátiho, ktorý prezentuje výsledky svojich archívnych výskumov, zameraných na výstavbu a údržbu fiľakovského hradu pod jeho vedením. Gabriella Brutovszky sa zamerala na rozbor diel kapitána, ako labanského básnika, v kontexte dobovej kuruckej poézie, pričom odmieta zjednodušujúcu aplikáciu dogmatickej dichotómie kuruc ጀ labanec na barokovú poéziu. István Mercs predstavuje spôsob výchovy a vzdelávania mladej aristokracie v období baroka práve na príklade šľachtica, ktorý absolvoval najprv štúdium v Trnave, potom vo Viedni. Poukazuje na to, že aj vďaka výchove sa mohol stať významným vojvodcom a jedným z popredných politikov krajiny. Tibor Martí predstavuje historickú knižnicu fiľakovského františkánskeho kláštora, pričom vyzdvihne Koháryho ako donátora a podporovateľa fiľakovských františkánov. Éva Szirácsik analyzuje vo svojom príspevku skladbu jeho feudálnych príjmov zo svojich statkov s centrom v Novohradskej stolici na základe zachovaných účtovných kníh z rokov 1720 - 1731. Medzi výdavkami v týchto rokoch nájdeme aj výdavky spojené s prebiehajúcimi stavbami kaštieľov, kláštorov a kostolov. Attila Pandula oboznámi čitateľa s početnými vyznamenaniami bulharského cára Ferdinanda I. (Sachsen-Coburg-Koháry) so zvláštnym zreteľom na ich spoločensko-historický kontext. Ingrid Hričovcová spracovala prehľad podnikateľských aktivít Koháryovcov a Coburgovcov na gemerskom Horehroní vyvíjaných od 19. storočia do prvej polovice 20. storočia. V závere príspevku sa zamerala aj na coburgovské pamätníky Horehronia postavené v Prednej Hore, Pohorelskej Maši a Muráni. Marian Číž predstavuje filmový projekt ním riadenej inštitúcie realizovaný pod názvom "Po stopách Ferdinanda Coburga" pričom zdôrazňuje potrebu poučenia z histórie. Takýto cieľ môže byť podľa autora dosiahnutý aj pomocou dokumentárnych filmov, ktoré spracúvajú životné príbehy menej známych dejateľov histórie prostredníctvom svedectiev pamätníkov.

Príspevky, mapujúce históriu Koháryovcov a Coburgovcov od polovice 17. storočia po súčasnosť, sú publikované v pôvodnom jazyku so zhrnutím v druhom jazyku konferencie. Na konci zborníka sa nachádza menný register a index geografických názvov pre jednoduchšie vyhľadávanie v texte. Zborník má plnofarebný obal a čiernobiele vnútorné listy na 80 g matnom BO (bezfarebný ofset) papieri. Rozsah je 324 strán bez obalu, väzba je tvrdá (V8a) so zaobleným chrbtom, knižné dosky sú potiahnuté matným laminovaným papierom. Zborník bol vytlačený v náklade 400 kusov.

Publikácia vyšla koncom decembra 2018, a čitateľom bola predstavená vo februári 2019 vo Fiľakove v spolupráci s editormi, so Zoltánom Igorom Komjátim a Attilom Agócsom.

Názov prímateľa
Hradné múzeum vo Fiľakove

Celkový rozpočet:
3 852,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €