Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

8. ročník festivalu IUVENILIS CITHARA

Krátky opis
IUVENILIS CITHARA je festivalom, ktorého hlavným cieľom je podpora úspešných slovenských študentov v hre na klasickej gitare. Jeho obsahom je „motivovať, odmeniť a pomôcť“. Projekt vznikol na základe myšlienky, vychádzajúcej zo skutočnosti, že na Slovensku majú práve mladí, talentovaní a úspešní študenti, len minimálnu možnosť prezentovať svoje umenie a zároveň získavať skúsenosti a dôležitú javiskovú prax.
Fotogaléria
Názov podujatia
8. ročník festivalu IUVENILIS CITHARA, podpora slovenských študentov v hre na klasickej gitare

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
29.05.2019 - 31.05.2019

Popis projektu

IUVENILIS CITHARA je festivalom, ktorého hlavným cieľom je podpora úspešných slovenských študentov v hre na klasickej

gitare. Jeho obsahom je „motivovať, odmeniť a pomôcť“. Projekt vznikol na základe myšlienky, vychádzajúcej zo skutočnosti,

že na Slovensku majú práve mladí, talentovaní a úspešní študenti, len minimálnu možnosť prezentovať svoje umenie a

zároveň získavať skúsenosti a dôležitú javiskovú prax. Iuvenilis Cithara umožní účastníkom prezentovať svoje umenie na

troch koncertoch Zúčastnia sa ho vybraní mladí slovenskí umelci. Ich výber závisí od splnenia presne daných kritérií, ktorých

základom sú úspechy a výsledky v predchádzajúcom roku. Zámerom organizátora je uskutočniť podujatie, ktoré by vytvorilo

priestor pre prezentáciu umenia mladých hráčov na klasickej gitare a zároveň im umožnilo získavať cenné pódiové

skúsenosti mimo svojich škôl, na niekoľkých vystúpeniach v rade. Tento druh skúsenosti je žiaľ veľmi vzácny, no zároveň

mimoriadne potrebný pre rast mladých hráčov. Cieľom pre nadchádzajúce ročníky je udržať nastolený trend a skvalitniť

samotnú organizáciu a podmienky projektu. Sedem už uskutočnených ročníkov potvrdili jeho opodstatnenosť. Vystúpenia

študentov zaznamenali pozitívne ohlasy u stále sa rozrastajúceho publika. Projekt je financovaný zo zdrojov organizátora, za

minimálnej pomoci inštitúcií v regióne. Preto vznikol zámer uchádzať sa o podporu zo zdrojov kultúrnych grantov,

nasmerujúc túto k študentom v podobe prezentácie ich umenia na profesionálnej pôde.

Názov prímateľa
Prešovské združenie klasickej gitary

Celkový rozpočet:
5 400,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €