Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zejdeme sa na hambálku - 12. ročník

Krátky opis
Úlohou divadelného festivalu je zachovávanie vzťahu k divadelnému umeniu, k nárečiu, ku kultúrnemu dedičstvu, t.j. k umeniu ako takému. Hlavnou aktivitou počas festivalu je realizácia divadelných predstavení pre dospelého a detského diváka, žánrovo a tematicky pestrá, v podaní profesionálnych a ochotníckych divadiel. Predstavenia sa budú konať v priestoroch pre divadlo tradičných ( divadelná sála ), ale i menej tradičných, ako sú rôzne interiéry a exteriéry v meste Malacky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zejdeme sa na hambálku - 12. ročník

Miesto konania / kraj
Malacky / Malacky

Termín konania
28.09.2019 - 05.10.2019

Popis projektu

Zámerom projektu je priblížiť svet divadla širokej verejnosti. Oslovením divadelných súborov z profesionálnej sféry, ale

takisto z radov ochotníckych divadiel, chceme vytvoriť pestrú programovú ponuku pre všetky vekové kategórie.

Zabezpečíme žánrovú pestrosť, čím zvýšime návštevnosť celého podujatia. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia

obyvateľov v oblasti divadelnej, podpora vzťahu ku svojmu nárečiu, návrat k aktívnej kultúrnej účasti obyvateľov. Dostupnosť

návštevy divadelných predstavení pre všetky i sociálne slabšie rodiny chceme zabezpečiť tak, že značný počet návštevníkov

hodláme osloviť v exteriéroch mesta, bez vstupného.

Názov prímateľa
Mestské centrum kultúry Malacky

Celkový rozpočet:
24 000,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €