Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Krátky opis
Prehliadka seniorských speváckych skupín, prezentovanie ľudových tradícií
Fotogaléria
Názov podujatia
Prehliadka speváckych súborov seniorov okresu Senica

Miesto konania / kraj
Piešťany / Piešťany

Termín konania
05.10.2019

Popis projektu

Akcia organizovaná JEDNOTOU DÔCHODCOV NA SLOVENSKU ,

kde sa prezentujú seniorské spevácke skupiny so Senického okresu.

V rámci prehliadky súborov sa predstaví svojim vystúpením aj amatérska spevácka skupina Holeška z Prašníka.

Názov prímateľa
Obec Prašník

Celkový rozpočet:
3 740,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €