Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Komentovaná prehliadka s autormi výstavy a

Krátky opis
Erik Fehér & Viliam Sulik POD HLADINOU Inštalácia a site specific nástenné maľby Erik Fehér & Viliam Šulík POD HLADINOU Komentovaná prehliadka s autormi výstavy 11.12. 2017, v pondelok v čase od 15h-18h Viac info o projekte Pod hladinou/ Erik Fehér & Viliam Šulík
Fotogaléria
Názov podujatia
Komentovaná prehliadka inštalácie s autormi Erik Fehér & Viliam Sulik POD HLADINOU

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
11.12.2017

Popis projektu

https://www.facebook.com/erik.feher.75" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1528697670&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A337419040058531%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" aria-controls="js_1wh" aria-haspopup="true" aria-describedby="js_1wi" id="js_1wj" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Erik Fehér & https://www.facebook.com/erik.feher.75" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1767473205&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A337419040058531%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Viliam Sulik POD HLADINOU

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch pozýva na komentovanú prehliadku inštalácie a nástenných malieb v podchode 
Erik Fehér & Viliam Šulík POD HLADINOU
11.12. 2017, v pondelok v čase od 15h-18h 


Viac info o projekte https://www.facebook.com/erik.feher.75" data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=164919440762266&extragetparams=%7B%22source%22%3A1%2C%22page_id_source%22%3A193940577343654%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5C%22%7B%5C%5C%5C%22page_id%5C%5C%5C%22%3A193940577343654%2C%5C%5C%5C%22tour_id%5C%5C%5C%22%3Anull%7D%5C%22%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%2C%22directed_target_id%22%3A337419040058531%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Pod hladinou/ Erik Fehér & Viliam Šulík

VIAC O PODUJATÍ:

https://www.facebook.com/erik.feher.75"

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
35 000,00 €

Výška podpory:
30 000,00 €