Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Galéria hudby

Krátky opis
Cyklus komorných koncertov
Fotogaléria
Názov podujatia
Galéria hudby

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
30.03.2017 - 06.12.2017

Popis projektu

Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období

a súčasnej hudby. Projekt vo svojom 12. ročníku chce kontinuálne nadviazať na úspešné predchádzajúce ročníky od roku

2006. V roku 2017 chceme progresívnou dramaturgiou prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby rôznych

historických období, s dôrazom aj na pôvodnú slovenskú tvorbu. Našim zámerom je zaradiť do dramaturgie aj diela súčasnej

vážnej hudby, ktorá je v nitrianskom regióne uvádzaná len sporadicky. Hlavným cieľom koncertného cyklu je podpora

kvalitného koncertného umenia, ktoré sa môže významne rozvíjať v novom koncertnom priestore – v zrekonštruovanej

Koncertnej sále Župného domu s unikátnou akustikou. Koncertný cyklus je určený širokému spektru poslucháčov: laická

verejnosť, odborníci, mládež a študenti, rovnako aj rodičia s deťmi a dôchodcovia.

Názov prímateľa
Nitrianska galéria

Celkový rozpočet:
4 638,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €