Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zlaté struny citary - Festival citarovej hudby

Krátky opis
Festival Zlaté struny citary má snahu prezentovať krásu ľudového hudobného umenia širokej verejnosti, ale hlavne mladej generácii a prebudiť v nich záujem o hudbu hranú na citarách, chce popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej nezastupiteľný význam pri uchovávaní zvykov a tradícií našich predkov a zoznamovať verejnosť s hodnotami citarovej hudby, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zlaté struny citary - Festival citarovej hudby

Miesto konania / kraj
Kráľov Brod / Galanta

Termín konania
05.10.2019

Popis projektu

Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante ako organizátor festivalu citarovej hudby pod názvom Zlaté struny citary, má bohaté skúsenosti s realizáciou hudobných festivalov a dlhoročne zameriava svoju činnosť na oživovanie ľudových zvyklostí, podporuje a rozvíja svojou činnosťou folklórne tradície a ľudovú hudobnú kultúru. Festival Zlaté struny citary sa bude konať dňa 5. októbra 2019 v obci Kráľov Brod v okrese Galanta a predstavia sa na ňom citarové súbory a sólisti v hre na citare z Trnavského kraja, ktorí predvedú nielen pôvodné a tradičné muzikantské prejavy, ale taktiež ukážu nové formy a možnosti interpretácie hry na citarách. Festival citarovej hudby v Kráľovom Brode z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Zámerom festivalu je podporovať rozvoj citarových súborov a sólistov - inštrumentalistov v hre na citaru interpretujúcich hudobný folklór a tiež im umožniť prezentovať svoje hudobné majstrovstvo na verejnosti. Festival Zlaté struny citary má snahu prezentovať krásu ľudového hudobného umenia širokej verejnosti, ale hlavne mladej generácii a prebudiť v nich záujem o hudbu hranú na citarách, chce popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej nezastupiteľný význam pri uchovávaní zvykov a tradícií našich predkov a zoznamovať verejnosť s hodnotami citarovej hudby, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi. Festival citarovej hudby Zlaté struny citary zohráva významnú úlohu v podpore rozvoja a udržiavania ľudových tradícií v hudobnej kultúre.

Názov prímateľa
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante

Celkový rozpočet:
1 585,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €