Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tradičná chuť HONTU 2019 XII. ročník

Krátky opis
Projekt Tradičná chuť HONTU 2019 XII. ročník je zameraný na podporu tradičnej vidieckej kuchyne ako aj k zachovaniu senzorických vlastností regionálnych jedál a nápojov, ktorého cieľom je navrátiť tradičnému jedlu jeho dôstojnosť, podporu poznávania tradičných chutí jedál, surovín získaných z miestnych zdrojov tak, aby vedeli návštevníci oceniť a vychutnať pôžitok z jedla z regiónu Hont.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tradičná chuť Hontu 2019

Miesto konania / kraj
Beluj / Banská Štiavnica

Termín konania
05.10.2019

Popis projektu

Projekt Tradičná chuť HONTU 2019 XII. ročník je zameraný na podporu tradičnej vidieckej kuchyne ako aj k zachovaniu

senzorických vlastností regionálnych jedál a nápojov, ktorého cieľom je navrátiť tradičnému jedlu jeho dôstojnosť, podporu

poznávania tradičných chutí jedál, surovín získaných z miestnych zdrojov tak, aby vedeli návštevníci oceniť a vychutnať

pôžitok z jedla v danom regióne. Hlavným cieľom tohto podujatia bude nielen prezentácia jednotlivcov a skupín, ktorí ešte

tieto tradície uchovávajú. Súčasťou projektu je aj kultúrny program folklórnych skupín a súborov nielen z regiónu HONT.

Tohto podujatia sú účastní aj lokálni remeselníci tradičných výrobkov s regionálnym značením, ktorí aj takouto formou môžu

odprezentovať a predať svoje výrobky. Súčasťou programu bude prednáška ,,Duálna kvalita potravín", tvorivé dielne pre deti, výstava ,,Potraviny očami detí", výstava úrody a tradičného pracovného náradia, ktoré bolo nevyhnutnou súčasťou pri dopestovaní plodín v každej

roľníckej rodine. Organizovaním XII. ročníka Tradičnej chuti HONTU aj naša malá obec prispeje k šíreniu dobrého mena

regiónu HONT ako aj samotnej obce, ktorá v rámci tohto podujatia sprístupní návštevníkom: obecné múzeum, KP Ev. kostol

a.v. , NKP: kostol sv. Vavrinca, bývalú Ev. faru v ktorej je v súčasnosti zriadené súkromné digitálne múzeum belujského hrnčiarstva, Krajčojo čiernu kuchyňu, Kovačojo a Pitelojo pivnica. Toto podujatie je zamerané pre všetky vekové generácie.

Názov prímateľa
Obec Beluj

Celkový rozpočet:
2 300,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €