Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zámutovská struna 2019 - krajská súťaž hudobného folklóru dospelých

Krátky opis
Cieľom krajskej prehliadky je aktivizovať vedúcich a členov hudobných zložiek, speváckych skupín ale aj sólistov spevákov a inštrumentalistov k samostatným výstupom, vyhľadávaniu, spracovávaniu a interpretácii hudobného materiálu. Zámerom podujatia je objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby. Krajskou prehliadkou chceme podporiť existenciu kolektívov a poskytnúť priestor pre vzájomnú konfrontáciu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zámutovská struna 2019 - krajská súťaž hudobného folklóru dospelých

Miesto konania / kraj
Zámutov / Vranov nad Topľou

Termín konania
02.09.2019 - 30.11.2019

Popis projektu

Krajská súťaž hudobného folklóru dospelých sa koná každé tri roky. Zúčastňujú sa na nej víťazi regionálnych kôl z celého Prešovského kraja. Súťažnou prehliadkou tak chceme podporovať poznanie hudobného folklóru. Účastníci súťaže sú rozdelení do štyroch kategórií – ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a inštrumentalisti. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na celoštátnu súťaž a prehliadku, kde dostávajú priestor na konfrontáciu so súťažiacimi z celého Slovenska. Súčasťou podujatia je aj rozborový seminár s odbornou porotou, ktorá so súťažiacimi rozoberá súťažné vystúpenie, ponúka rady a usmerňuje pri ďalšej práci.

Cieľovou skupinou sú súťažiaci, vedúci kolektívov, etnomuzikológovia a široká verejnosť so záujmom o tradičnú ľudovú hudbu.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €