Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Krátky opis
Projekt je zameraný na podporu čítania u detí, mládeže i dospelých zorganizovaním besied so spisovateľmi a ilustrátormi, prostredníctvom literárnych a výtvarných workshopov, prednášok, stretnutí s cestovateľmi, zážitkových čítaní a tvorivých dielní. Netradičnými, ale zaujímavými metódami, odbornými prednáškami a seminármi chceme napomôcť učiteľom, rodičom i knihovníkom k skvalitneniu čitateľských zručností, zvýšeniu záujmu o čítanie a prácu s knihou medzi deťmi a mládežou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Bobuľa a Ignác

Miesto konania / kraj
Trebišov / Trebišov

Termín konania
04.12.2017

Popis projektu

Multižánrová divadelná inscenácia Bobuľa a Ignác vychádza z dramatizácie a inscenovania knihy úspešnej autorky pre deti Margit Garajszki a je adresovaná 8 – 12 ročnému detskému čitateľovi. Inscenácia aj kniha vychádza z bratislavských, resp. prešporských reálií a cez kúzelné stretnutie osemročného dievčatka Bobule s priateľom jej starého otca z dávnych čias, slávneho, no smutného Ignáca Lamára (Schöne Náciho), spoznáme históriu hlavného mesta zo zorného uhla dieťaťa. Hravosť, fantazijnosť a vynaliezavosť výtvarného riešenia inscenácie sú inšpirované výtvarným riešením knihy postavenom na grafickom dotváraní papierových 3D modelov slúžiacich ako projekčná plocha pre jednoduchú animáciu.
Inscenácia je divadelnou adaptáciou autorskej rozprávky Margit Garajszki Bobuľa a Ignác.
Obsadenie: Margit Garajszki

Názov prímateľa
Zemplínska knižnica v Trebišove

Celkový rozpočet:
1 580,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €