Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prochot tancuje a spieva

Krátky opis
Zámerom projektu je uchovávať, prezentovať a propagovať tradičnú kultúru v našom vidieckom prostredí formou neprofesionálnej umeleckej tvorby i prostredníctvom miestneho FS Borievka. Podpora bude použitá na nákup krojov pre FS Borievka, aby ich práca bola ešte autentickejšia, a to tým, že kroje budú tradičné prochotské, s tradičným typom jednotlivých krojových súčastí. FS Borievka sa podieľa na uchovávaní nášho kultúrneho dedičstva aktivitami z oblasti tanca, hudby, divadla.
Fotogaléria
Názov podujatia
Matúšove folklórne slávnosti

Miesto konania / kraj
Prochot / Žiar nad Hronom

Termín konania
21.09.2019 - 22.09.2019

Popis projektu

Prehliadka neregistrovaných amatérskych folklórnych súborov z tekovského regiónu, ktoré sa v jednotlivých vstupoch predvedú so svojou tvorbou. Našu obec reprezentuje FS Borievka v novom krojom prevedení. Cieľom slávností je ukázať, že i v dnešnej dobe je folklór populárny a dokáže spojiť ľudí rôznych generácií a mnohých obcí. Sprievodnými aktivitami sú škola tanca, prehliadka ľudových remesiel. Večer bude ukončený cimbalovou zábavou. Odhadovaný počet návštevníkov - 400.


Názov prímateľa
Obec Prochot

Celkový rozpočet:
4 236,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €