Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

17-154-01008 Cena P. O. Hviezdoslava

Krátky opis
Aj tento rok posudzovali zástupcovia Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska tvorivú činnosť zahraničných prekladateľov a produkciu slovenských literárnych diel do cudzích jazykov. Porota v zložení Igor Hochel (predseda), Jana Cviková a Milan Richter sa rozhodla udeliť Cenu P. O. Hviezdoslava macedónskemu slovakistovi Zvonkovi Taneskému za vedecké publikácie pertraktujúce rozvoj slovensko-macedónskych literárnych vzťahov a preklady poézie i prózy slovenských autorov do macedónčiny.
Fotogaléria
Názov podujatia
odborný seminár o prekladoch zo slovenčiny do macedónčiny a slávnostné odovzdanie Ceny P. O. H. laureátovi

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
06.12.2017

Popis projektu

V stredu 6. 12. 2017 o 14.00 hod. sa v hudobnom salóne Zichyho paláca (Ventúrska 9) o 14.00 hod. uskutoční odborný seminár venovaný prekladom zo slovenčiny do macedónčiny, na ktorom vystúpia so svojimi odbornými referátmi:

Dr. Vladimíra Komorovská, predsedníčka AOSS
doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. laureát Ceny P. O. Hviezdoslava

prof. Sonja Stojmenska-Elzeser, slavistka, komparatistka a bohemistka z Ústavu macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje

prof. Maja Jakimovska-Tošić, riaditeľka Literárnovedného ústavu v Skopje

Dr. Zlatko Panzov, slavista, macedónsky lektor na univerzite ELTE v Budapešti

doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.

V stredu 6. 12. 2017 o 18.00 hod. slávnostne odovzdáme v obradnej sieni Zichyho paláca Cenu P. O. Hviezdoslava macedónskemu prekladateľovi Zvonkovi Taneskému za prítomnosti macedónskej veľvyslankyne Vasilky Poposkej Trenevskej

Na slávnostný ceremoniál srdečne pozývame všetkých milovníkov (zahraničnej) literatúry.

Názov prímateľa
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

Celkový rozpočet:
3 167,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €