Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Folklór v hudbe, speve a tanci

Krátky opis
Metodické školenia
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivosť pri práci s detským zborom

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
05.09.2019

Popis projektu

Metodické školenie je určené pedagógom umeleckých škôl, pracovníkom centier voľného času, pedagógom detských folklórnych súborov, učitelia a vedúci tanečných krúžkov zameraných na ľudový tanec.

Záujemcovia sa počas školení dozvedia základy tanečnej a hlasovej pedagogiky pri práci s deťmi a osvoja si nové zručnosti z oblasti metodiky hudby, spevu a tanca.

Témou školenia tvorivosť pri práci s detským speváckym zborom - vedenie hlasových rozcvičiek, tvorivej intonácie, spájanie výstupu sólistu a zboru so zameraním na ľudové piesne.

Lektorkou je PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.  - vysokoškolský pedagóg Pedagogickej fakulty, Prešovskej Univerzity v Prešove


Školenie sa uskutoční 5.9. 2019 (štvrtok) v čase 10:00 – 13:30

Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice – Sídlisko KVP

Názov prímateľa
Košické folklórne štúdio

Celkový rozpočet:
2 245,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €