Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

V Betlehem na salaši, vianočný koncert

Krátky opis
Program koncertu nazvaného V Betleheme na salaši - Orchester ľudových nástrojov a jeho hostia budú tvoriť hudobné folklórne skvosty - ľudové koledy, pastorálne a vianočné piesne z rôznych lokalít viacerých regiónov Slovenska. Dominantou projektu sú ľudové vianočné koledy a vianočné piesne, úzko späté s vianočnými tradíciami východného, stredného a západného Slovenska v kompozičnom spracovaní skladateľov pre Orchester ľudových nástrojov, jeho sólistov
Fotogaléria
Názov podujatia
V Betleheme na salaši, vianočný koncert

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
03.02.2017 - 14.12.2017

Popis projektu
 Vianočným koncertom nazvaný, V Betleheme na salaši nadväzujeme na dlhoročnú tradíciu vianočných koncertov OĽUN-u a jeho hostí z rôznych lokalít viacerých regiónov Slovenska. Dominantou projektu sú ľudové vianočné koledy a vianočné piesne, úzko späté s vianočnými tradíciami východného, stredného a západného Slovenska. Akcent kladieme na koledy a vianočné piesne v kompozičnom spracovaní skladateľov pre Orchester ľudových nástrojov, jeho sólistov-inštrumentalistov, spevákov sólistov a spevácke skupiny.

Dramaturgia programu zohľadňuje umelecky hodnotné diela, späté s tradíciami Vianoc na Slovensku a betlehemskými udalosťami. Osobitnú pozornosť venuje aj návštevníkom koncertu (milovníkom folklórnej hudby), ich umeleckému zážitku na živom koncerte v štúdiu SRo v predvianočnom čase, ale aj poslucháčom rozhlasu pri jeho vysielaní počas vianočných sviatkov.

Názov prímateľa
Spolok hudobného folklóru

Celkový rozpočet:
5 200,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €