Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prezentácia regiónu Hont v zahraničí

Krátky opis
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom Detskej folklórnej skupiny Ragačinka z Hrušova reprezentovať slovenskú tradičnú ľudovú kultúru na podujatí "Slavnosti chleba" v obci Slup (ČR), ktoré sa bude konať 7. septembra 2019. Jedným z cieľov projektu je aj motivácia detí o zvýšenie záujmu o udržanie a prezentáciu prvkov tradičnej ľudovej kultúry. Zámerom projektu je vytvoriť program, ktorý bude reprezentovať tak ako Slovensko, aj historický región Hont.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slavnosti chleba

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
06.09.2019 - 08.09.2019

Popis projektu

Reprezentácia slovenskej tradičnej ľudovej kultúry, prostredníctvom DFSk Ragačinka z Hrušova, na podujatí "Slavnosti chleba" v českej obci Slup, ktoré sa bude konať 7. septembra 2019 . Na tomto podujatí sa reprezentuje tradičné ľudové remeslo a rôzne folklórne kolektívy. Našim pozývateľom sú organizátori podujatia - Obec Slup u Znojma, Technické múzeum Brno a agentúra MUZA.  Do účinkovania sa zapojí dievčenská tanečno-spevácka zložka DFS a skupina Malých heligonkárov, ktorí spolu pod vedením Mgr. Anny Brlošovej  vytvorili kompaktný program. V ňom budú využité fragmenty  tradičného odevu, piesňového, tanečného a hudobného materiálu. Ideovým východiskom je zapojenie generácie detí do procesu zachovávania a prezentácie tradičnej ľudovej kultúry. Ich účasť v projekte je motivačným prvkom s možnosťou spoznávania iných kultúr. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 740,00 €

Výška podpory:
1 650,00 €