Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Prezentácia tradičnej kultúry regiónu Hont (Plachtince) okresu Veľký Krtíš.
Fotogaléria
Názov podujatia
Radosti v Háji

Miesto konania / kraj
Dolné Plachtince / Veľký Krtíš

Termín konania
31.08.2019

Popis projektu

Podujatie je zamerané na rozvíjanie novej formy trávenia voľného času s dôrazom na regionálnu kultúru; zachovávanie tradícií pre mladšie generácie. Podujatie prezentuje tradičnú kultúru zameranú na zvyky, obyčaje (pri práci a i.), piesne a gastronómiu Plachtiniec (receptár jedál - ľaľušky, mrváň a i.), ktoré ovláda už len malá skupina obyvateľov žijúcich na tomto území. Súčasťou je aj beseda s pamätníkmi, praktická prezentácia plachtinských jedál a výroby ľudového odevu. Podujatie je určené obyvateľom regiónu Hont, okresu Veľký Krtíš a širokej verejnosti. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 900,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €