Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorivý ateliér

Krátky opis
Cieľom projektu TVORIVÝ ATELIÉR bolo umožniť deťom a všetkým obyvateľom mesta zapojiť sa do kreatívnej činnosti. Aby si každý mohol vyrobiť vlastnými rukami výrobok, či už úžitkový alebo ozdobný. Umožniť ľuďom stretávať sa, porozprávať, tvoriť. Odlákať deti a mládež od televízie a ponúknuť im zmysluplnú činnosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivý ateliér

Miesto konania / kraj
Dobšiná / Rožňava

Termín konania
02.09.2016 - 28.02.2017

Popis projektu

KREATÍVNE POPOLUDNIA sa konali v priestoroch Centra voľného času s členmi záujmových útvarov (ZÚ) zameraných na kreativitu a tvorenie, napr. ZÚ Handmade, Frozenky, Aranžérsky ateliér, Modelársky, Lego, Klub mamičiek (ZÚ pre mamičky na materskej dovolenke s detičkami) a Kreatívna tvorba. 

TVORÍME SO ŠKÔLKÁRMI - od septembra 2016 sme pre škôlkárov pripravili 7 stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 141 detí, ktoré si od nás odniesli okrem pekných zážitkov i vlastnoručne zhotovené výrobky napr. šarkanov, ovocníčkov, halloweenske strašidlá, vlastnoručne vyrobenú rozprávkovú knižku a mnoho ďalších.

TVORIVÉ DIELNE sa konali pravidelne každý mesiac v Mestskom kultúrnom stredisku. Na 7 stretnutiach sa zúčastnilo 95 detí i dospelých obyvateľov mesta. Na tvorivých dielňach sa vyrábali šperky z FIMO hmoty, plstilo sa, batikovalo, vyrábali sa živicové šperky a využívali sa ďalšie zaujímavé techniky tvorby.

ZÁHRADNÁ VERNISÁŽ sa konala 20.9.2016 a bola určená pre širokú verejnosť. Záhrada CVČ ožila umeleckým ruchom, každý si zvolil techniku tvorby, maľovalo sa na plátno, sololit, alebo na výkres, akrylovými, vodovými a temperovými farbami, pastelkami a voskovkami.predmety, aranžmány a pod. Plenéru sa zúčastnilo 33 detí i dospelých so záujmom o prírodu a kreativitu. 

JESENNÁ VÝSTAVA sa konala 17. a 18.10.2016 v MsKS. Jesenné výtvory, ktoré vznikali pod rukami našich členov (v počte asi 30 členov ZÚ CVČ) oslovili 491 návštevníkov výstavy. 

VIANOČNÁ VÝSTAVA sa konala 13.12.2016 v MsKS. Výstavu navštívilo 623 návštevníkov, od škôlkárov po dôchodcov, ktorí sa kochali krásnymi vianočnými aranžmánmi, ktoré vytvorilo asi 40 detí pod vedením vedúcich ZÚ. Celkovo sa na projekte podieľalo 660 tvorivých účastníkov a následne 1165 návštevníkov vernisáže a výstav.

Názov prímateľa
Centrum voľného času detí a mládeže

Celkový rozpočet:
1 600,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €