Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Teoretická a praktická tvorivá dielňa zameraná na tradičné účesy slobodných dievčat z obcí Príbelce a Plachtince /"na víkruti", "na sisľe", "na strapatô"/.
Fotogaléria
Názov podujatia
Z pokolenia na pokolenie

Miesto konania / kraj
Príbelce / Veľký Krtíš

Termín konania
07.09.2019

Popis projektu

Projekt je zameraný na zachovávanie všetkého tradičného a odovzdávanie vedomostí a najmä praktických zručností mladším generáciám. Teoretické vedomosti budú pre záujemcov prezentované už existujúcimi videozáznamami, prostredníctvom lektorov a nosnou časťou podujatia bude praktická výučba a ukážky. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 900,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €