Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podsitnianske dni hojnosti

Krátky opis
Výstupom projektu bude folklórny festival konaný v dvoch obciach – Prenčov a Baďan. V obci Prenčov bude zameraný na tradičný jarmok a v obci Baďan bude zameraný na dni dreva. Pôjde o jednodňové festivaly s ukážkami tradičných remesiel, vystúpením folklórnych súborov, skupín, predajcov, atrakciami pre deti, ochutnávkami tradičných jedál a pod.
Fotogaléria
Názov podujatia
Podsitnianske dni hojnosti - Dni dreva. Výstupom projektu bude folklórny festival konaný v obci Baďan zameraný na zviditeľnenie a návrat k ľudovým tradíciám, ktoré chceme aj naďalej dostávať do povedomia a zachovávať ich pre budúce generácie.

Miesto konania / kraj
Baďan / Banská Štiavnica

Termín konania
07.09.2019 - 08.09.2019

Popis projektu


Folklórny festival, ktorý sa bude konať v septembri 2019 v obci Baďan bude zameraný na dni dreva spojené s ukážkou výroby sudov, pracovného náradia, okrasných predmetov, ukážky rôzneho využitia dreva a tradičné ale aj moderné spôsoby opracovania dreva.  V rámci festivalu budú prebiehať ukážky tradičných remesiel, vystúpenia folklórnych súborov, skupín, predajcov, atrakcie pre deti, ochutnávka tradičných jedál a pod. 

Zámerom podujatia je zviditeľnenie a návrat k ľudovým tradíciám, ktoré chceme aj naďalej dostávať do povedomia a zachovávať ich pre budúce generácie. 

Organizátorom podujatia sú obce Baďan a Prenčov v spolupráci s Mikroregiónom Južné Sitno, ktorý je aj garantom projektu. 
Podujatia sú určené pre širokú verejnosť neobmedzenej vekovej kategórie. Mladšej generácii priblížime život a prácu našich predkov a staršej generácii priblížime spomienky na časy dávno minulé. 

 

Názov prímateľa
Mikroregión Južné Sitno

Celkový rozpočet:
15 000,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €