Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca 4

Krátky opis
Trojdňový vzdelávací metodický seminár - metodika výučby ľudového tanca 4 pre pedagógov ľudového tanca vo folklórnych kolektívoch, ZUŠ, MŠ a ZŠ zameraný na získanie najnovších poznatkov z metodiky výučby ľudových tancov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca 4

Miesto konania / kraj
Rudník / Myjava

Termín konania
20.09.2019 - 22.09.2019

Popis projektu

Metodický seminár je zameraný na poznatky z metodiky výučby ľudového tanca prezentované aj na medzinárodnej vedeckej konferencii o ľudovom tanci a ich ďalšie možnosti využitia v súčasnej praxi.

Trojdňový seminár bude zameraný na výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti a mládež, najnovšie poznatky z metodiky nácviku ľudového tanca a analýzu tanca, inovované informácie o tvorbe metodiky vyučovania ľudových tancov hravou a pútavou formou pre rôzne vekové kategórie,  využitie hier vo vyučovacom procese i v scénickom spracovaní, základy choreografie i osobné konzultácie.

Metódy vyučovania budú doplnené hravými metodickými postupmi na princípoch tradičných detských hier a tiež metódami vychádzajúcimi z metodiky Petra Lévaia a Katalin Mizerák.

Pedagógovia majú teda možnosť na základe týchto nových odborných poznatkov efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, čo je hlavným cieľom tohto projektu. Seminár je ďalším z cyklu seminárov organizovaných CTK v Myjave, pričom využíva ďalšie možnosti metodických postupov výučby ľudového tanca a ich uplatnenie v scénickej praxi.Názov prímateľa
Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Celkový rozpočet:
2 211,00 €

Výška podpory:
2 100,00 €