Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Krátky opis
Pohľady do umenia - Uhol pohľadu 7. ročník medzinárodného výtvarného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na problematiku plenérovej maľby lektor: Mgr.art. Juraj Toman, Art.D. miesto : Selce pri Banskej Bystrici dátum: 22. -25. 8. 2019
Fotogaléria
Názov podujatia
Pohľady do umenia - Uhol pohľadu -7. ročník medzinárodného výtvarného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov

Miesto konania / kraj
Selce / Banská Bystrica

Termín konania
22.08.2019 - 25.08.2019

Popis projektu

Zámerom sympózia je stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov z rôznych miest Slovenska i zahraničia, získanie nových  výtvarných zručností pri tvorbe v plenéri, vytvorenie priestoru na vzdelávanie vo výtvarnom umení a na podporu kreativity účastníkov. Hlavným cieľom bude percepcia reálnej videnej skutočnosti, či už prírodného alebo architektonického charakteru do obrazovej reči prostredníctvom plenérovej – živej – maľby. Účastníci budú motivovaní ojedinelým zážitkom pri pozorovaní  a porovnávaní videného a maľovaného, budú mať možnosť túto skúsenosť rozšíriť, prehĺbiť vďaka lektorským radám.  Súčasťou  budú priebežné individuálne konzultácie s lektorom, výber  a zostavenie prezentačnej kolekcie diel. Výstava výtvarných prác sa uskutoční  v priestoroch  Krajského osvetového strediska v Nitre v septembri 2019 a repríza v novembri v Kroměříži, v Českej republike. Odborným garantom podujatia je doc. Daniel Szalai, akademický  maliar.

 

bližšie informácie vám rada poskytne Zdenka Smrečková, 0911 540 018, zdenka.smreckova@kosnr.sk

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
26 920,00 €

Výška podpory:
23 000,00 €