Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dni sliviek 2019

Krátky opis
Dni sliviek, ktorého súčasťou sú: 8. ročník praktického seminára s medzinárodnou účasťou konaného v spolupráci s ZVLaL na Slovensku, Ovocná tržnica, ukážky spracovania ovocia a prípravy tradičných jedál zo sliviek a slivkových produktov, detské dielne varenia tradičných jedál, riadená degustácia, koštovka destilátov a týždňové výchovno-vzdelávacie podujatie pre MŠ a ZŠ zamerané na tradičné ovocinárstvo a varenie slivkového lekváru
Fotogaléria
Názov podujatia
Dni sliviek 2019

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
07.09.2019 - 13.09.2019

Popis projektu


Dni sliviek, podujatie, ktoré podporuje a revitalizuje tradičné ovocinárstvo a jeho tradície v myjavskom regióne sa koná v priestoroch Gazdovského dvora v Turej Lúke (zrekonštruovaná usadlosť z konca 19. st.) a jeho bezprostrednom okolí. Súčasťou podujatia je už spomínaná konferencia, ktorá poskytuje priestor odborníkom v tejto oblasti nielen na prezentáciu výsledkov ich činnosti, ale je platformou pre diskusiu a výmenu skúseností a poznatkov v problematike akou je tradičný spôsob pestovania a spracovania sliviek. Súčasťou podujatia je bohatý kultúrno-spoločenský program so sprievodnými podujatiami, ktorý je aj napriek prísnemu dodržiavaniu témy lákavý pre laickú verejnosť a je každoročne vyvrcholením celoročnej činnosti všetkých partnerov projektu. Uvedomujeme si jeho finančnú náročnosť ale aj potrebu a dôležité miesto v celkovom snažení partnerov a preto je jeho finančné zabezpečenie predmetom našej žiadosti. Organizačnými a realizačnými partnermi sú okrem CTK, mesta Myjavy aj organizácie : Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, FSk Kýčer z Turej Lúky, MO SZZ v Turej Lúke, Evanjelická av.v. zbor v Turej Lúke, miestne poľovnícke združenie v Turej Lúke, regionálne spolkové a súkromné pálenice. Jednotlivé programy v programovej štruktúre podujatia budú paralelne prebiehať na dvoch scénach. V okolí a na dvore Gazdovského dvora - príprava a koštovka jedál zo sliviek, varenie slivkového lekváru tradičnými spôsobmi (kotlina, špeciálny „šporhelt“ a „bedna“), ovocná tržnica, koštovka páleného, degustačné workshopy. V zborovej miestnosti Farského úradu ECAV v Turej Lúke sa bude konať konferencia s bohatou diskusiou. Interaktívne podujatie Varenie slivkového lekváru a jeho využitie v tradičnej gastronómii pre deti materských, základných, stredných, špeciálnych škôl a denných stacionárov myjavského regiónu i ďalších regiónov TSK je pre záujemcov reprízované v termíne od 09. – 13.09.2019.


Názov prímateľa
Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Celkový rozpočet:
4 737,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €