Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Takí sme! - XII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu statusom CIOFF

Krátky opis
Medzinárodný folklórny festival je špecifický a jedinečný svojho druhu v Nitrianskom kraji.V septembri 2018 festival získal status a logo CIOFF. Zámerom je zorganizovať podujatie, ktoré napomôže posilnenie cestovného ruchu, vybuduje medzinárodné priateľstvá,vzťahy a šíri dobrú povesť regiónu. Jeho najdôležitejšou úlohou však je, že spája.Spája moderné s tradičným, zábavu so vzdelávaním,kultúru s umením, ale najmä spája ľudí z rôznych krajín, s rôznymi záujmami.
Fotogaléria
Názov podujatia
Takí sme! - XII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
11.09.2019 - 15.09.2019

Popis projektu

Zámerom pri plánovaní folklórneho festivalu pred dvanástimi rokmi bolo znovu dostať do povedomia obyvateľom celého regiónu tradičnú kultúru,aj v mestskom prostredí zorganizovať podujatie,ktoré napomôže posilnenie cestovného ruchu,vybudujú sa medzinárodné priateľstvá,vzťahy a šíri sa dobrá povesť regiónu.Už po prvom ročníku sme vedeli,že chceme robiť niečo iné,ako jednorázový festival.Náš festival je špecifický a jedinečný svojho druhu v Nitrianskom kraji ba aj na Slovensku.Za desať rokov svojej existencie sa začal kvantitatívne aj kvalitatívne rozrastať.Nadobudol svoje základné črty, dramaturgiu, má stanovený cieľ a ponúka účastníkom aj divákom zaujímavú programovú štruktúru.Jeho najdôležitejšou úlohou však je, že spája. Spája moderné s tradičným, zábavu so vzdelávaním, kultúru s umením, ale najmä spája ľudí z rôznych krajín, s rôznymi záujmami.Z roku na rok pribúdajú nové typy programov, ale aj účinkujúce kolektívy.Festival sa dostal na takú úroveň, že zahraničné folklórne kolektívy sami sa prihlásia.Fenomenálnym je Tanečná karavána po okrese Levice, keď každým dňom iné obce privítajú zahraničných kolektívov,čím zabezpečujeme vzájomné poznávanie rôznych kultúr prostredníctvom predstavenia folklóru a tradícií. 12. rokov prezentujeme spomínané hodnoty nielen v Leviciach, ale aj v okolitých obciach a v celom regióne.V rámci Nitrianskeho kraja môžeme tento festival pokladať za najväčší medzinárodný folklórny festival, a teda si zaslúži pozornosť na najvyššej úrovni.Sme presvedčený, že kultúra na regionálnej úrovni je nesmierne dôležitá.Základom kultúry a umenia je kreativita, kreativita jednotlivca.Tá sa úzko viaže k prostrediu obce, mesta ale aj regiónu.Považujeme regionálnu kultúru za jeden z najdôležitejších pilierov nášho života.Slovensko ako krajina má veľké šťastie, všetky naše regióny sú nesmierne pestré a bohaté na tradície, jazyk, folklór a umenie.Práve v regionálnej kultúre môžeme vidieť našu silu.Kontinuálna snaha o skvalitňovanie programovej ponuky,čoraz väčší počet zaujímavých a podnetných sprievodných podujatí určených pre všetky vekové kategórie sa opláca vo zvyšujúcej sa návštevnosti festivalu.Kvalitné organizačné a personálne zabezpečenie, mimoriadna propagácia prispievajú k stabilite a skvalitňovanie festivalu a následne i k zvyšovaniu povedomia verejnosti o jeho význame a hodnote.V septembri 2018 festival získal status a logo CIOFF.


Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
29 500,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €