Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cesta za poznaním

Krátky opis
Dvojdňový workshop zameraný na rôzne remeselné techniky s cieľom propagácie a rozvoja tradičného remesla. Účastníci si osvoja základy techník, ktoré budú môcť rozvíjať v domácom prostredí, prípadne v dielňach remesiel v POS.
Fotogaléria
Názov podujatia
Remeslo má zlaté dno

Miesto konania / kraj
Stropkov / Stropkov

Termín konania
02.08.2019 - 03.08.2019

Popis projektu

Prezentácia remesiel a tvorivé dielne v oblasti povrazníctva, brašnárstva, zvonolejárstva, drevorezby, tkania na krosnách.

Názov prímateľa
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Celkový rozpočet:
10 650,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €