Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Sviatok slovenčiny Pri príležitosti ROKU JOZEFA MILOSLAVA HURBANA Cyklus tvorivých dielní

Krátky opis
Projekt je jedinečným počinom na realizáciu kultúrno - osvetových aktivít v tomto národnostne zmiešanom regióne, s cieľom podporiť neformálne vzdelávanie a pestovanie slovenského umeleckého slova, recitáciu a dramatizovaný prednes.
Fotogaléria
Názov podujatia
Sviatok slovenčiny Pri príležitosti ROKU JOZEFA MILOSLAVA HURBANA Cyklus tvorivých dielní, cyklus štyroch tvorivých dielní

Miesto konania / kraj
Dunajská Streda / Dunajská Streda

Termín konania
01.10.2017 - 31.10.2017

Popis projektu

Ojedinelá možnosť podpory pestovania slovenského jazyka v národnostne zmiešanej oblasti - Žitný ostrov. Zámerom cyklických stretnutí je viesť deti a mládež na Žitnom ostrove k zlepšeniu úrovne používania slovenského jazyka.

Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
1 055,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €