Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Talk/Play/Share

Krátky opis
Piesňová tvorba Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Charlesa Ivesa a Igora Stravinského spolu s Intermezzami pre klavír od Johannesa Brahmsa v podaní Helgy Vargy Bach a Ivana Šillera
Fotogaléria
Názov podujatia
The Songs My Mother Taught Me

Miesto konania / kraj
Nové Zámky / Nové Zámky

Termín konania
08.06.2018

Popis projektu

Podstata projektu Talk / Play / Share je v kontakte umelca a diváka/účastníka. Môže sa to diať v hudbe, ktorú prinášame v rámci tohto formátu a na Slovensku sa inak hrá len málokedy. Môže to byť interaktívne tanečné predstavenie alebo workshop pre deti. A, napokon, dá sa to docieliť aj tak, že sa stretne spisovateľ a čitatelia túžiaci po písaní.

Charles Ives, Milan Adamčiak, Morton Feldman, Monogramista T.D alebo György Kurtág sa v programoch koncertov nevyskytujú takmer vôbec. Sú to všetko autori, ktorí vo svojej tvorbe experimentovali a my chceme prostredníctvom tohto koncertu experimentovať tiež.


Ich experiment siaha ďaleko za hranice štandardného repertoáru pre klavír. Skladatelia, ktorých diela uvádzame, takmer vždy hľadali nové cesty ako tvoriť. Prekročili hranice zapisovania hudby do nôt a rozhodli sa spojiť hudbu s grafickým umením, poéziou, alebo elektronikou. Našli úplne novú cestu písania hudby.


Novinkou v rámci Talk / Play / Share je aj zapojenie tanca a jeho interaktívnych foriem. Rozširujeme paletu umeleckých zážitkov tak, aby v jednom umeleckom predstavení diváci – žiaci či dospelí –, zažili spojenie tanca, hudby, ale aj obrazu.


Talk / Play / Share je ale ešte viac. Je to formát, na ktorom interpreti nielen účinkujú, ale pred predstavením, či po ňom živo diskutujú s publikom. Navyše, snažíme sa, aby sa popri profesionálnych umelcoch predstavil aj študent umenia či učiteľ, alebo dokonca žiak základnej umeleckej školy. Vtedy sa vízia Talk / Play / Share naplní dokonale.


Názov prímateľa
InMusic, o. z.

Celkový rozpočet:
48 483,00 €

Výška podpory:
35 000,00 €