Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Debris Company / Eugen Gindl: WOW!

Krátky opis
Kombin. herec. a pohyb. akcie s technol. a tradič. javisk. prostr. sme sled. vytv. nového umelec. zážitku rozšir. spektrum spáj. obrazu, pohybu a hereck. umenia – proj. WOW! je syntet. formou drámy s dôr. na scénické/výtv. vyznenie. Použ. sme techn. parametre charakt. pre defin. klasického divad. priest. a takisto aj nové médiá, kt. využitie bolo podriad. umel. zámeru. Interpret. Gindlovej poézie sme sledovali vznik nového výtv.-hud.-divad. diela v ambic. prostr. špičk. interpretov a autorov.
Fotogaléria
Názov podujatia
predstavenie Debris Company / Eugen Gindl: WOW!

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2016 - 24.02.2017

Popis projektu


Debris Company/Eugen Gindl: WOW! Inscenovať poéziu Eugena Gindla – WOW! sme sa rozhodli po tom, čo nás osobne oslovil. Eugen Gindl patrí k tomu najlepšiemu, čo doma na poli literatúry, kritického myslenia a esejistiky máme. O to vzácnejšia je aj jeho menej známejšia stránka – poézia. Kantos "WOW!" je súčasťou zbierky Piknik na lietajúcom koberci /Fragment 2005/. Rozsiahlu a pomerne zložitú básnicku skladbu WOW!, mienenú ako „úsporná správa o krátkom pohostinskom vystúpení súboru Homo sapiens sapiens na planéte Zem“ možno pokladať za niečo ako panoramatickú civilizačnú grotesku. Na konci skladby autor uvádza, že ju napísal 23. mája 2001, týždeň po návšteve výstavy Františka Kupku v Esterházyho paláci v Bratislave a 81 dní pred útokom na Dvojičky a Pentagon. Gindlove básne sú priamočiare a sú pre nás inšpiráciou, pretože sa vyjadrujú k najpálčivejším traumám sveta v ktorom aktuálne žijeme. Nádejou naplnená fascinácia múdrosťou Východu, jeho zručnosť a ľahkosť s akou narába s jazykom a svojim zážitkovým materiálom – to bola pre nás výzva, ktorá sa neodmieta. Hravosť, humor, nádych mystična - z toho všetkého sa skladajú skromné, nezameniteľné, láskavo-liečivé verše. Novovznikajúca inscenácia Gindlovej poézie má 14 obrazov: 1.ABSTRACT, 2. HOLOCÉN, 3. GOLDEN AGE, 4. THEOLEGOLOGY, 5. IMPROMPTU IN GREEN, 6. STUPIDITY BOOM, 7. PROGNOSIS, 8. COLORSLIDE, 9. REDSPOT, 10. PORNOGRAFITTI, 11. CYBERCLIP, 12. VIRTUALZOOM, 13. DECRESCENDO, 14. CATHARSIS.


Názov prímateľa
debris company / umenie a ľudia

Celkový rozpočet:
29 840,00 €

Výška podpory:
26 000,00 €