Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

DIERA DO SVETA 2019

Krátky opis
Leto v KC Diera do sveta patrí výnimočným koncertom, taktiež divadlu a oživovaniu verejného priestoru na našej letnej no skromnej terase. Pozrite si program, radi vás v lete uvidíme.
Fotogaléria
Názov podujatia
Júl_August_2019

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
01.07.2019 - 31.08.2019

Popis projektu

program s popisom nájdete na našej stránke http://www.dieradosveta.sk">www.dieradosveta.sk 

19/7 http://www.dieradosveta.sk data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=480141342532740&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK%2AF-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARAymfG8zLnVBFjvsfFe70gETkTWGGYfCI7YpCj-BjRrg_C5dSfODElNbRA3TvQdNEp2Qgy_y211te8_%22%2C%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22groups_location%22%3Anull%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Edúv Syn / Vneumicky / Andrej Graund
20/7 http://www.dieradosveta.sk data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=423353001846270&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK%2AF-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARCXpFD_Ew85lAo7SLIb6wXyl0F3VQqXF_i3VPT_WIX5xDHsm6_k01vksb67fk1vsOa62SFcXRHQ2yB3%22%2C%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22groups_location%22%3Anull%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Daniel Spaleniak (PL) // http://www.dieradosveta.sk data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=346367486034669&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK%2AF-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARA_Eza55zmXCGEcerxjkH7q1K4M0dYX-q5JwBsv6JrEdmX97sFHo8bwiOUBsyPTA7gGsq0-aNSucCAE%22%2C%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22groups_location%22%3Anull%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">The Freeborn Brothers (PL) / Koncert na terase

27/7 John Clown/Bye bye bird/work in progress

28/7 Stará škola 2019/prezentácia prác z letného výtvarného tábora v Smrečanoch

25/7 http://www.dieradosveta.sk data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=2480472125532395&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK%2AF-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARCgbVfaoUv0veePLHCIaBGNnEur3QJIuQ2srGQ-FjXk8gNz3lE4MfX0tewW0Q7p5BqWhK7-3HmqDpSU%22%2C%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22groups_location%22%3Anull%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Oľga Paštéková: Zdalo sa mi, zdalo / Vernisáž
16/8 http://www.dieradosveta.sk data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=641008453080132&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK%2AF-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARB20CnRCvUPk8VrhhysiwXHxeFsPzUwoZMYaSc3Pfhl3A1HSFV2gH4gh-pUQIbtUzoTYFBTk8mtVRL6%22%2C%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22groups_location%22%3Anull%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" id="js_1m0" aria-describedby="u_3s_1" aria-owns="js_1ly" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: underline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tibor Feledi Kairos Quintet / Koncert
24/8 http://www.dieradosveta.sk data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=449684112429122&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK%2AF-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARBAcv34ekkBT1z2b8xlkGB-RXjyBkwY3cH8O0O-mULp2ZI-Ae_NYR_Pem0JuUloSrL_zbKhLU2DKIoS%22%2C%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22groups_location%22%3Anull%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tik Tu (UKR) / Koncert
31/8 http://www.dieradosveta.sk data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=1312683122232964&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK%2AF-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARDsu5-4PRREshqrPSJaggzpsCFgisZauZ-mJPII_MXm8n8VOZCp1vNag1pr6QYrQ3NbBx5sFUMIpDqz%22%2C%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22groups_location%22%3Anull%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" id="js_1h2" aria-describedby="u_3m_1" aria-owns="" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tono S. & Prezident Lourajder + Radimo

Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
64 200,00 €

Výška podpory:
53 000,00 €