Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Gorazdov Močenok, XXVII. celonárodný festival kresťanského divadla

Krátky opis
Gorazdov Močenok je súťažná prehliadka divadelných hier s kresťanskou tematikou. Od 1. januára prebiehalo oslovovanie súborov a výber predstavení. I. realizačná fáza sa začne 21. júla sprievodnými podujatiami. V súťažnej časti festivalu, ktorá sa začína 25. júla sa predstaví 5 divadelných súborov, jeden odriekol účasť týždeň pred festivalom z personálnych dôvodov. V nesúťažnej časti vystúpia tri divadelné súbory. Významnou časťou programu budú tvorivé dielne, ktoré sa začnú 24. júla.
Fotogaléria
Názov podujatia
Gorazdov Močenok

Miesto konania / kraj
Močenok / Šaľa

Termín konania
01.01.2019 - 30.11.2019

Popis projektu

Gorazdov Močenok je súťažná prehliadka divadelných hier s kresťanskou tematikou. Od 1. januára prebiehalo oslovovanie súborov a výber predstavení. I. realizačná fáza sa začne 21. júla sprievodnými podujatiami. V súťažnej časti festivalu, ktorá sa začína 25. júla sa predstaví 5 divadelných súborov, jeden odriekol účasť týždeň pred festivalom z personálnych dôvodov. V nesúťažnej časti vystúpia tri divadelné súbory.  

Obec Močenok spolu s Občianskym združením KREDIV a ďalšími spoluorganizátormi realizuje už XXVII. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. I realizačná fáza sa uskutoční v Močenku a v Nitre. 

Významnou časťou festivalu budú tvorivé dielne

Tvorivá divadelná dielňa herectva a réžie - divadlo dospelých

Divadlo dospelých so zameraním na herectvo a réžiu povedie dvojica skúsených profesionálov, vedeckých pracovníkov na poli divadelnej vedy a vysokoškolských pedagógov v zložení doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. a doc. PeadDr. Martin Papčo, PhD.

Tvorivá divadelná dielňa bábkoherectva a réžie bábkového divadla

Dielňu bábkového divadla,  bude lektorovať skúsená autorka, režisérka, bábkoherečka, tvorkyňa bábok a marionet, pedagogička a koordinátorka mnohých slovenských a medzinárodných projektov v oblasti bábkového divadla a umenia Mgr. Art. Lucia Lasičková.


Tvorivá divadelná dielňa detského divadla

Detské divadlo bude tento roka mať pre veľký počet záujemcov až 3 „triedy“ a povedie ho trojica inšpiratívnych mladých, ale skúsených a talentovaných hercov a režisérov v zložení: Bc. Matej Feldbauer, Bc. Marcela Stanková a Bc. Veronika Karolína Peštová.   

   

 

Názov prímateľa
Obec Močenok

Celkový rozpočet:
15 100,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €