Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Neskorý zber o.z. - Reprízy predstavení a workshopy

Krátky opis
Neskorý zber v roku 2019 organizuje aktivity spojené s adaptáciou už existujúcich predstavení v nedivadelných priestoroch, prezentácia v divadelných priestoroch a vzdelávacie aktivity formou týždenného workshopu v Liptovskom Hrádku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zámerné čakanie

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
30.05.2019

Popis projektu

Zámerné čakanie je vytvorené ako sled obrazov dotýkajúcich sa tém - intimita, ženskosť, čakanie, rešpekt, iritácia, osamelosť. Ich jednotiacim prvkom je spodný prúd  – basso continuo  – tiahnuci sa celým predstavením. Odráža vzťahy medzi nami a aj samých k sebe. Scény sú sledom otázok a odpovede môže divák hľadať a nachádzať práve v spomínanom spodnom prúde, ktorý je akýmsi šepotom  –  ak chcete počuť, musíte načúvať.


Dramaturgia predstavenia, ktorá vyplynula z logiky procesu, akceptuje silu a vnútornú inakosť skupiny. Vytvára, ovplyvňuje a zároveň reaguje na vnútornú dynamiku predstavenia a môžeme ju označiť pojmom organická dramaturgia. Interpretmi a autormi sú zrelí tanečníci a choreografi, ktorí s odvahou a pokorou vstupujú do dialógu tímovej spolupráce „šéfov“. Ambíciou predstavenia je komunikovať s divákom o aktuálnych témach. Tanečník v strednom veku, je len zriedkavo vnímaný ako perspektívny a atraktívny.  Čo je paradoxné, keďže práve vtedy je schopný si sformulovať otázky a vďaka skúsenostiam ponúknuť možnosti odpovedí bez obmedzení. Myslíme si tiež, že je utajeným faktom naša schopnosť mať ešte stále sny a to aj napriek skepse a únave, ktorú stredný vek prináša.

 

Koncept: Monika Čertezni, Lucia Holinová, Daniel Raček, Anna Sedlačková
Tanec: Monika Čertezni, Daniel Raček, Anna Sedlačková, Katarína Vlniešková

Hudba: Martin Burlas
Kostýmy: Eva Rácová
Svetelný dizajn: Ints Plavnieks, Jozef Miklós
Foto a grafický dizajn: Vlado Holina


Predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Predstavenie vzniklo v produkcii Verbunk, s.r.o. a podporili ho Ministerstvo kultúry SR, Literárny fond, ANASOFT APR, s.r.o., VŠMU v Bratislave.

Názov prímateľa
Neskorý zber

Celkový rozpočet:
11 150,00 €

Výška podpory:
10 500,00 €