Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Studňa Európy - zachráň živú vodu – X. ročník - dlhodobý eko-logický program ochrany pitnej vody

Krátky opis
Prioritnou úlohou projektu je ochrana zdrojov pitnej vody Žitného ostrova a zachovanie tohto zdroja života pre budúce generácie. (Chránená oblasť Klatovské rameno, Chránené vtáčie územie Ostrovné Lúky a Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy).
Fotogaléria
Názov podujatia
Studňa Európy - zachráň živú vodu – X. ročník - dlhodobý eko-logický program ochrany pitnej vody, vydanie zborníka, odborný seminár

Miesto konania / kraj
Dunajská Streda / Dunajská Streda

Termín konania
01.12.2016 - 31.12.2016

Popis projektu

Územie Žitného ostrova, zvlášť niektoré jeho časti, sú zaradené k chránenej krajinnej oblasti. V okolí sa rozprestiera Chránená oblasť Klatovské rameno, Chránené vtáčie územie Ostrovné Lúky a Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy. Všetky tieto lokality vyžadujú našu mimoriadnu pozornosť a ochranu. Okrem týchto chránených lokalít je Žitný ostrov najväčšou zásobárňou pitnej vody nielen na Slovensku, ale i v Európe. Z generácie na generáciu sa presviedčame, že úcta k prírode, a tak vzácnej tekutine ako je voda, sa pomaly a isto vytráca. Vo voľnej prírode, ale i v našom bezprostrednom okolí, vidíme nahromadené veľké množstvo odpadu. Ľudia sú nevšímaví a ľahostajní v oblasti ochrany životného prostredia. Žitný ostrov sa vyznačuje prudkým rozvojom poľnohospodárstva a priemyslu, všade narážame na nevšímavosť a nezáujem. Naša okolitá príroda nie je schopná eliminovať negatívne vplyvy človeka tak rýchlo, ako ich spoločnosť vytvára. Metódy výučby sú často formálne, založené na teoretických poznatkoch. Okrem tých teoretických sú dôležité aj praktické formy výučby, výchova prostredníctvom skúseností a prežívania. Účelom projektu je: - aktívna účasť na účinnej ochrane životného prostredia – konkrétne aktivity ako sadenie stromov, ošetrovanie vysadených stromov a rastlín, zber odpadu, čistenie vodných tokov, ochrana a prikrmovanie vtákov a pod. - výchova prostredníctvom skúseností a prežívania - prednášky ochranárov, premietanie filmov, praktické ukážky, osobná účasť na spoločných aktivitách. Prínos : - výchova k harmonickému spolužitiu človeka s prírodou, - vytvárať vedomie zodpovedného konania vo vzťahu k prostrediu, v ktorom žije človek, k okolitej prírode, ľuďom a prírodným zdrojom, - úzka spolupráca a prenos informácií medzi všetkými subjektmi zaoberajúcimi sa environmentálnou výchovou Celkovo sa počas existencie projektu zapojilo viac ako 30 tis. účastníkov zo 47 organizácií.

Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
1 600,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €