Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Flow music

Krátky opis
Vytvorenie diela Flow music suite pre džezové kvarteto a symfonický orchester vo forme partitúr (hotové v Decembri 2018) aj živého prevedenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Flow music suite (partitúry) a koncert v rámci Symphony meets Jazz v Štátnej filharmónii Košice

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Jednotlivé časti cyklu: Jesu meine Freude, Flow bllues, Human, Words and swords Flow music je suitový  cyklus autorských kompozícii pre symfonický orchester a  džezové obsadenie v štýlovom rozhraní džezu, súčasnej komponovanej hudby.  Rozsiahle dielo (35-45 minút) vo viacerých častiach s námetom vnútorného prežívania hudby a optimálneho prežívania denného života v meste podľa teórie FLOW. Zámerom bola kompozícia nového rosziahleho  diela.Dielo bolo propagované až po dokončení. Tvorivé štipendium sa vzťahovalo na vznik diela. Termín bol splnený do konca roku 2018. Živé prevedenie diela bolo jedinečnou šancou šírenia. Ambíciou autora je pokračovať v koncertnom prevedení Flow Music Suite aj v Bratislave a v zarhaničí.Ku koncertu  išli tlačové správy: gregi.net, stránka sfk.sk, operaslovakia, jazz.sk a iné. , v súčasnosti sa dokončuje video záznam, ktorý bude slúžiť ako propagačné a informatívne video v dĺžka 5-10 minút. 

Názov prímateľa
Nikolaj Nikitin

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 648,00 €