Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Holokaust-Poraimos

Krátky opis
V dnešnej dobe sa v spoločenskom diskurze mnohokrát spochybňujú aj genocídy národov, ktoré dosiahli v 20. storočí obludné rozmery. Udalosti,ktoré mali vo svete za cieľ úplné vyvraždenie skupín osôb z náboženských, rasových, národnostných a ale aj kultúrnych a politických príčin, akoby boli už časove veľmi vzdialené. Myslíme si, že je dôležité pripomínať si poučenia z holokaustu, pretože to bolo výnimočné zlo, ktoré sa už v budúcnosti nesmie opakovať a neslobodno naň zabudnúť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Holokaust-Poraimos

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
01.04.2017 - 30.11.2017

Popis projektu

Projekt Holokaust-Poraimos , ktorý sme realizovali naplnil naše ciele a očakávania. Prípravné aktivity ( rozhovory v kultúrnych, spoločenských inštitúciách v mediálnom prostredí, školách, redakciách  ap. ) smerovali k centrálnemu dňu ,ktorým bol Galaprogram  - vystúpenie umelcov v mikulášskej Synagóge. V moderovanom programe v naplánovanom termíne 2.8.2017 vystúpili  umelci, ktorí  majú vo svojom repertoári zaradenú emotívnu hudbu. Podujatie trvalo 2 hodiny a malo veľký ohlas u publika .Boli sme milo prekvapení prítomnosťou viac ako  100 občanov , prekvapila  aj zahraničná účasť, hlavne turistov z Izraela. Neformálne diskusie trvali aj po ukončení koncertu a boli veľmi srdečné. Do projektu sme zapojili aj miestne médiá, My Liptovské noviny, ktoré informovali na veľkom priestore verejnosť o konaní projektu-článok dňa 25.7.2017. Podarilo s nám pre spoluprácu získať aj mladých redaktorov v Rádiu Liptov TV Liptov kde sme zabezpečili  upútavky k projektu. V lokálnej televízii  TV Liptov bol odvysielaný TV šot o priebehu podujatia. (glaprogramu) Organizačne projekt zabezpečovalo cca 20 ľudí, pomoc nám poskytli aj z mestských organizácií Dom kultúry, Múzeum Janka Kráľa,. Významá bola pomoc členov nášho oz. Bola vydaná tlačová správa, ktorá bola zverejnená na informačných kanáloch mesta. ( Plagát bol uverejnený aj v mesačníku Mikulášsky spravodaj) . Účastníci oceneli  skutočnosť, že pridaná  hodnota kultúrnych aktivít projektu bola tá,  že koncert bol viazaný na historické udalosti, ktoré sme si mohli aj týmto spôsobom pripomenúť.  

Projekt Holokaust-Poraimos , ktorý sme realizovali naplnil naše ciele a očakávania. Prípravné aktivity ( rozhovory v kultúrnych, spoločenských inštitúciách v mediálnom prostredí, školách, redakciách  ap. ) smerovali k centrálnemu dňu ,ktorým bol Galaprogram  - vystúpenie umelcov v mikulášskej Synagóge. V moderovanom programe v naplánovanom termíne 2.8.2017 vystúpili  umelci, ktorí  majú vo svojom repertoári zaradenú emotívnu hudbu. Podujatie trvalo 2 hodiny a malo veľký ohlas u publika .Boli sme milo prekvapení prítomnosťou viac ako  100 občanov , prekvapila  aj zahraničná účasť, hlavne turistov z Izraela. Neformálne diskusie trvali aj po ukončení koncertu a boli veľmi srdečné. Do projektu sme zapojili aj miestne médiá, My Liptovské noviny, ktoré informovali na veľkom priestore verejnosť o konaní projektu-článok dňa 25.7.2017. Podarilo s nám pre spoluprácu získať aj mladých redaktorov v Rádiu Liptov TV Liptov kde sme zabezpečili  upútavky k projektu. V lokálnej televízii  TV Liptov bol odvysielaný TV šot o priebehu podujatia. (glaprogramu) Organizačne projekt zabezpečovalo cca 20 ľudí, pomoc nám poskytli aj z mestských organizácií Dom kultúry, Múzeum Janka Kráľa,. Významá bola pomoc členov nášho oz. Bola vydaná tlačová správa, ktorá bola zverejnená na informačných kanáloch mesta. ( Plagát bol uverejnený aj v mesačníku Mikulášsky spravodaj) . Účastníci oceneli  skutočnosť, že pridaná  hodnota kultúrnych aktivít projektu bola tá,  že koncert bol viazaný na historické udalosti, ktoré sme si mohli aj týmto spôsobom pripomenúť.

Publicita

Plagáty, letáky - na výveskách mesta, ( kultúrne a informačné stredisko)
Tlačová správa - informačné kanály mesta a internetový priestor sociálnych sietí
Rádio LIptov - vysielanie upútavky k projektu
TV Liptov- Videotext uverejnená pozvánka, odvysielaný 3 min.  TV šot o priebehu galaprogramu
My Liprtovské noviny -  dňa 25.7.2017 uverejnený článok
Mesačník MIKULÁŠ - uverejnený plagát
Koncert -galaprogram - konanie avizované na veľkých baneroch ako súčasť kultúrneho leta v meste L.Mikuláš

  
Názov prímateľa
JESKO

Celkový rozpočet:
1 054,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €