Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Fraktály SK/SI (I). Hranice a migrácie v literatúre

Krátky opis
FRAKTÁLY SK/SI – príležitosť na živú komunikáciu medzi slovenskými a slovinskými literárnymi autormi a umelcami. V projekte nejde o paralelnú alebo masívnu sebaprezentáciu jedných i druhých, ale o vzájomnú inšpiráciu, spolutvorbu a synergiu jednotlivcov s vedomím transkultúrnych súvislostí. „Účinkovanie“ najprv prebieha v dvojici, komorne, dovnútra, až potom verejne a navonok. Opakovane zisťujeme, akí sme si (sebe)podobní... i rozdielni.
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárny večer S. Chrobákovej Repar (SK) spojený s multimediálnou prezentáciou L. Jakšu (SI) a ich spoločným žánrovým príspevkom – „foto-haiku“.

Miesto konania
Slovinsko

Termín konania
01.07.2017 - 31.10.2017

Popis projektu