Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Krátky opis
Suvenír workshop II
Fotogaléria
Názov podujatia
2.fáza workshop Suvenír

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
12.07.2019 - 14.07.2019

Popis projektu

Účinkujú: za architektúru Miriam Sebianová, za kresbu Mária Čorejová,
za tanec a choreografiu Tomáš Danielis, za umelecký aranžment Zuzana Novotová Godálová, za literatúru Zuzana Husárová,
za hudbu Ľubo Panák,
za multimédiá Jakub Pišek

Téma v 2019

Pokračovanie projektu Suvenír nadväzuje na jeho pôvodnú ideu, a to ako účasťou viacerých umelcov z rôznych umeleckých disciplín, tak aj podčiarkovaním nutnosti porozumenia slovenskej identite prostredníctvom zakomponovania čŕt jednotlivých regiónov. Zatiaľ čo sa Suvenír pokúšal priniesť zákulisie do tvorby jednotlivých médií a zároveň divákovi ponúknuť náhľad do intermediálnej spolupráce (prostredníctvom dialógov, performatívneho predstavenia jednotlivých fáz vzájomnej spolupráce ľudí z rôznych umeleckých disciplín), jeho voľné pokračovanie sa chce sústrediť na problematiky identity, smerovania a súčasného postavenia umelkýň a umelcov na Slovensku. Chce sa zaoberať otázkami: Prečo je v súčasnej spoločnosti umenie podstatné? Akú úlohu zohrávajú umelci v dnešnej geopolitickej situácii? Ako môžu umelci prispieť k rozvoju Slovenska?

Výsledný obsah aj forma budú výsledkom fázového tvorivého procesu, skupina sa 3 krát stretne počas pracovných workshopov v priebehe roku 2019 na pokračovanie tvorby na predstavení Suvenír. Workshop č.2 12.-14.júl 2019

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
53 380,00 €

Výška podpory:
50 000,00 €