Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XI. Podunajské písmená 2016 – zborník literárnych prác z tvorby detí a mládeže

Krátky opis
Už 11. ročník vydávanie literárneho zborníka! Jediné periodické vydávanie zborníka vlastnej tvorby v slovenskom jazyku na Žitnom ostrove dáva priestor mladým autorom uverejňovať svoje práce, v tomto národnostne zmiešanom regióne, tento rok zvlášť zamerané na 100. výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského.
Fotogaléria
Názov podujatia
XI. Podunajské písmená 2016 – zborník literárnych prác z tvorby detí a mládeže, vydanie literárneho zborníka, odborný seminár

Miesto konania / kraj
Dunajská Streda / Dunajská Streda

Termín konania
01.12.2016 - 31.12.2016

Popis projektu

Ojedinelá možnosť podpory pestovania slovenského jazyka v národnostne zmiešanej oblasti - Žitný ostrov. Periodické vydávanie zborníka vlastnej tvorby dáva priestor mladým autorom uverejňovať svoje práce, pretože v tomto národnostne zmiešanom regióne slovenské periodikum nevychádza. Zviditeľniť a uctiť si veľké jubileum Svetozára Hurbana Vajanského (100. výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského). Zámerom pravidelného vydávania zborníka je viesť deti a mládež na Žitnom ostrove k sebarealizácii v literárnej tvorbe. Cieľom je podpora literárnej tvorby na školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
2 693,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €