Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dušan Martinček - osobnosť a tvorba

Krátky opis
Realizovaný výskum monografie sa nachádza v rukopise. Vo vydanej publikácii budem uvádzať logo fondu a vyhlásenie v znení Realizáciu výskumu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia" v súlade s príručkou pre Propagáciu FPU. Avizované vydanie publikácie bude v časopise ars pro toto a tiež odbornom časopise Hudobný život.
Fotogaléria
Názov podujatia
Muzikologický výskum – odborná knižná publikácia o významnej skladateľskej osobnosti Dušanovi Martinčekovi (1936 - 2006)

Miesto konania / kraj
Banská Štiavnica / Banská Štiavnica

Termín konania
01.05.2018 - 31.12.2019

Popis projektu

Monografia je v rukopisnej podobe, vydanie plánované do konca kalendárneho roka.

Názov prímateľa
Zuzana Martináková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
8 208,00 €