Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Rodové aspekty tvorby a reflexie umenia (cyklus seminárov)

Krátky opis
Srdečne pozývame na verejnú prezentáciu jedinečnej čítanky ASPEKTU, ktorá prináša tvorbu zabudnutých aj doposiaľ neobjavených básní dvanástich slovenských poetiek. V stredu 22. novembra 2017 o 17.00 v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej 5 v Bratislave.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia knihy Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
22.11.2017

Popis projektu

Srdečne pozývame na verejnú prezentáciu jedinečnej čítanky  http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/potopene-duse-z-tvorby-slovenskych-poetiek-v-prvej-polovici-20-storocia-0" target="_blank">Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, ktorá prináša tvorbu zabudnutých aj doposiaľ neobjavených básní dvanástich slovenských poetiek.

Najnovšiu publikáciu ASPEKTU, ktorá je priekopníckym činom v oblasti literárnej histórie, predstavia zostavovateľka, literárna vedkyňa Andrea Bokníková a literárny vedec Ján Gavura. Ukážky z tvorby autoriek publikovaných v čítanke prednesú herečky Divadla ASTORKA Korzo '90 Rebeka Poláková a Zuzana Porubjaková.

EDY: streda 22. novembra o 17.00

KDE: Seminárna sála Univerzitnej knižnice, http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/potopene-duse-z-tvorby-slovenskych-poetiek-v-prvej-polovici-20-storocia-0" 5, Bratislava

 

POETKY_vyrez.pngČítanka predstavuje tvorbu autoriek: Šára Buganová, Bela Dunajská, Henny Fiebigová, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Szathmáry-Vlčková, Viola Štepanovičová, Hana Záhorská. Výber z ich básnickej tvorby sprevádzajú medailóny o živote a diele, ukážky z nebásnických textov (článkov, esejí, korešpondencie) a fotodokumentácia.

 

 

 

 

Názov čítanky vysvetľuje zostavovateľka Andrea Bokníková v úvodnej štúdii:

Pomenovanie „potopené duše“ som si všimla u Ľudmily Podjavorinskej v názve jej eseje v časopise Živena (1937) dotýkajúcej sa situácie konca 19. a začiatku 20. storočia. (...) Označila ním ženy, ktoré „história vôbec nespomína“, ba dokonca ani „najbližšie okolie ich neoceňovalo“, a pritom vytvárali hodnoty kultúry často bez toho, že by sa prezentovali vydávaním kníh alebo cez funkcie vo verejnom živote. Svoj život a sily venovali starostlivosti o rodinu, neraz sa obetovali ako opora či inšpirácia niekomu inému...

 

Do čítanky môžete nazrieť http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/potopene-duse-z-tvorby-slovenskych-poetiek-v-prvej-polovici-20-storocia-0" target="_blank">TU.

Názov prímateľa
Záujmové združenie žien ASPEKT

Celkový rozpočet:
10 564,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €